Poziv na 10. sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama

Poziv na 10. sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama

Na temelju članka 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor - Rama (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 2/17),  s a z i v a m  10. (desetu)  sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama,  koja će se održati dana 28.9.2017. godine (četvrtak)  u zgradi HE Rama – sala za sastanke u Prozoru sa početkom rada  u 9,00 sati
 
 Za sjednicu predlažem slijedeći
 
 D N E V N I    R E D
 
  1. Usvajanje Izvatka  iz  zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća Prozor – Rama,
  2. Izvješće o ostvarenju prihoda i izvršenju rashoda Proračuna općine Prozor-Rama za razdoblje 01.01. - 30.06.2017. godine sa Izvješćem o korištenju sredstava rezervi za 01.01. - 30.06.2017.godine,
  3. Davanje Suglasnosti na Statute mjesnih zajednica općine Prozor – Rama (13),
  4. Informacija o stanju i zaštiti okoliša na području općine Prozor – Rama,
  5. Informacija o stanju u oblasti socijalne zaštite građana,
  6. Informacija o upisu učenika u prvi razred osnovnih škola u školskoj 2017./2018. godini,
  7. Pitanja i Inicijative vijećnika.
 
                                                                                                               PREDSJEDNIK
             Esad E. Dželilović