Potpisan Ugovor za modernizaciju CS Krupić, izgradnju nove klorne stanice Krča i nadzornog upravljačkog sustava

Potpisan Ugovor za modernizaciju CS Krupić, izgradnju nove klorne stanice Krča i nadzornog upravljačkog sustava

U uredu načelnika općine Prozor-Rama 25. svibnja 2018. godine potpisan je Ugovor za modernizaciju CS Krupić, izgradnju nove klorne stanice Krča i nadzornoG upravljačkog sustava.

Ugovor obuhvaća modernizaciju crpne stanice Krupić, a to obuhvaća: zamjenu postojećih crpki, rekonstrukciju sabirne komore, sanaciju građevniskog dijela objekta i prateće građevinske radove te ugradnju prateće elektro opreme.

Tu je također izgradnja nove klorne stanice na Krčima u okviru vodspremnika, izgradnja novog objekta, ugradnja sustava plinske klorinacije, ugradnja elektromagnetnih mjerača protoka i zamjena određenih ffazonskih komada u vodospremniku.

U sklopu tih radova bit će izvršena ugradnja nadzorno-upravljačkog sustava SCADA, koji će kontrolirati vodospremnike i klornatorske stanice Krča, vodospremnik Šlimac, Družinovići, Ometala, CS Krupić, SC Šlimac, te boster stanica Ometala.

Ugovore su potpisali u ime općine Prozor-Rama dr. Jozo Ivančević, a izvođači su JV: JKP “Vodograd” d.o.o Prozor-Rama, “Putovi” d.o.o. Grude i “Controlmatik” d.o.o. Mostar.

Vrijednost ugovorenih radova sa PDV-om je 2.656.370,00 KM od čega je osigurano iz EIB-a 1.977.627,47 KM, a iz Proračuna općine Prozor-Rama 678,742,53 KM.