Plan obuke biračkih odbora

Plan obuke biračkih odbora

Dostavljamo Vam Plan obuke članova biračkih odbora i njihovih zamjenika o načinu glasanja i brojanja glasova na Lokalnim  izborima koji će se održati dana 2.10.2016.godine.
 
Obuka će se organizovati u prostorijama KSC - Kino dvorane u Prozoru po slijedećem rasporedu:
 
- dana 22.09.2016.godine (četvrtak) u 16,00 sati  za biračke odbore biračkih mjesta:
125A001 PROZOR I
125A002 PROZOR II
125A003 PROZOR III
125A004 PROZOR IV
125A005 DOBROŠA
125A006 USTIRAMA
125A007 HUDUTSKO
125A008 KUĆANI
125A009  RIPCI
125A010 GRAČANICA
 
- dana 23.09.2016.godine (petak) u 16,00 sati  za biračke odbora biračkih mjesta:
125A011 PODBOR
125A012 MLUŠA
125A013 KUTE
125A014 ŠĆIPE
125A015 UZDOL
125A016 LJUBUNCI
125A017 RUMBOCI A
125A017 RUMBOCI B
125A018 GRAČAC
125A019 ORAŠAC
 
 
 - dana 24.09.2016.godine (subota)  u 09,00 sati za biračke odbore biračkih mjesta:
125A020 JAKLIĆI
125A021 GMIĆI
125A022 TOŠĆANICA
125A023 OMETALA
125A024 ŠKROBUĆANI
125A025 LUG
125A026 VARVARA
125A027 LAPSUNJ
125A028 HERE
125A029 DUGE
125A030 LIZOPERCI
125A031 PROZOR V
125A032 GREVIĆI
125A501 Glasanje u odsutnosti i glasanje nepotvrđenim – kovertiranim glasačkim listićima
MOBILNI TIM
 
Dana 26.09. 2016.godine (ponedjeljak) u 16,00 sati održat će se obuke za sve one članove biračkih odbora i njihove zamjenike koji nisu bili u mogućnosti do tada pristupiti obuci po utvrđenom rasporedu.
 
Općinska izborna komisija će nakon provedene obuke izvršiti provjeru znanja pismenim testiranjem biračkih odbora i uspješnim članovima Biračkih odbora i njihovim zamjenicima dodijeliti certifikate, te će kandidate koji ne budu uspješni na testiranju razriješiti dužnosti.
 
Općinska izborna komisija će za sve predsjednike i zamjenike biračkih odbora izvršiti provjeru znanja pismenim testiranjem i uspješnim kandidatima dodijeliti certifikate, te će kandidate koji ne budu uspješni na testiranju razriješiti dužnosti.
 
Provjera znanja za predsjednike i zamjenike Biračkih odbora održati će se  24.09.2016.godine u 12:00 sati u Kino sali u Prozoru.
 
 
 S poštovanjem!
 
                                                                                                           PREDSJEDNIK
                                                                                                          Mile Anić, dipl.iur