Općinsko vijeće Prozor-Rama održalo redovnu 29. sjednicu

Općinsko vijeće Prozor-Rama održalo redovnu 29. sjednicu

Redovna 29. sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama održana je danas, 30. svibnja, u vijećnici Općine Prozor-Rama. 

Prema usvojenom Dnevnom redu, sjednica je otvorena izvatkom sa prethodne 28. sjednice, nakon čega se krenulo na Prijedlog odluke o osnivanju “Gradske tržnice”. Odluka je usvojena s 13 glasova ZA, 1 glas PROTIV te 5 glasova SUZDRŽAN.

 

Pred vijeće je stavljen i prijedlog o utvrđivanju granica Mjesnih zajednica na području općine, a isti je usvojen s 13 glasova ZA, 1 glasom PROTIV te 5 glasova SUZDRŽAN.


 

Pred vijeće je stavljena i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Službi za upravu općine Prozor-Rama, kao i Izvješće o izvršenju Proračuna općine Prozor-Rama za period 1.1. do 31.3. 2023.godine te Izvješće o zimskom održavanju lokalnih i nekategoriziranih putova na području općine
Prozor-Rama, za sezonu 2022./’23.

U izvješću o izvršenju Proračuna stoji:

“Prihodi i primici Općine Prozor-Rama za 2023. godinu su planirani u iznosu od 26.118.300,00 KM, od čega je do 31.3. 2023. godine ostvareno 3.915.289,00 KM odnosno 14,99%. Porezni prihodi su planirani 3.480.200,00 KM, a ostvareni su u iznosu 697.540,00 KM što je 20,04 % u odnosu na planirano. Neporezni prihodi planirani su u iznosu od 19.651.100,00 KM, a ostvareni su 2.842.908,00 KM ili ostvarenje neporeznih prihoda od 14,47 %. Tekući transferi i donacije su planirane u iznosu od 1.030.000,00 KM, a ostvareni u iznosu 290.000,00 KM što je 28,16 %. Primici planirani su u iznosu 1.957.000,00 KM, a ostvareni 84.841,00 KM što je 4,34 % u odnosu na planirano.”

Rashodi i izdaci Općine Prozor-Rama za 2023. godinu su planirani u iznosu 26.118.300,00 KM , od čega je do 31.03.2023. godine izvršeno 4.573.683,00 KM što je 17,51 % u odnosu na planirano. Deficit iz 2022. godine iznosi 36.077,00 KM. Iz prethodno navedenih podataka o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima za navedeno razdoblje vidljivo je da je ostvaren deficit u iznosu od 658.394,00 KM.

Podneseno je i Izvješće o zimskom održavanju lokalnih i nekategoriziranih putova na području općine Prozor-Rama, sezona 2022./’23.

Pred vijeće je stavljen i Operativni plan realizacije Strategije razvoja općine Prozor-Rama za 2023.godinu. Prema ovom planu određena je realizacija projekata i mjera u okviru Strateškog cilja, razvijenog i održivog gospodarskog sektora. U planu se tako nalazi plan izgradnje poslovne infrastrukture, poticaj pri zapošljavanju, posebno u proizvodnji, poboljšanje uvjeta poslovanja, prije svega za male poduzetnike itd.

Javno komunalno poduzeće “Vodograd” podnijelo je Izvješće o izvršenju Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2022.godinu, a nakon čega su uslijedile i informacije Općinske službe o radu “Vodograda”, “Javnog prijevoza”, “Radio Rame” te “Agencije za lokalni razvoj”.

Vijeće je danas zaprimilo i Informaciju o stanju poljoprivrede i provedenim poticajnim mjerama na području općine Prozor-Rama, Informaciju o stanju i razvojnim mogućnostima turizma na području općine Prozor-Rama i Informaciju o stanju i aktivnostima na zaštiti okoliša na području općine Prozor-Rama.

Prema Informaciji o izvršenom deminiranju, trajnom obilježavanju minskih polja i uklanjanju neeksplodiranih ubojitih sredstava u 2022.godini. U periodu od 1996. godine utvrđena je površina zagađena minama od 13.62 km2. U 2021. godini zbog pandemije koronavirusa nije bilo aktivnosti.

Kroz 2022. godinu razminirano je: Jurići 46.72 m2, Gradac 10. 59 m2, Pale 60.000 i Gumanci 13.091 m2 (projekt je otvoren).

Ukupna očišćena površina od mina krajem 2022. godine iznosila je 1.004.959 m2. Ostalo je za očistiti 473.271 m2 za koje su područje urađeni projekti, njih 48. Radilo se i na uklanjanju neeksplodiranih ubojitih naprava po sedam prijava.

Pred vijeće je stavljena i Informacija proračunskih korisnika o korištenju proračunskih sredstava u 2022.godini.

Među navedenim korisnicima su:

Karate klub “EMPI”, Hrvatski košarkaški klub “Rama”, Hrvatski ženski košarkaški klub “Rama”, Crveni križ općine Prozor-Rama, Šahovski klub “Rama”, Sportsko-ribolovno-turističko društvo “Ramske vode”, HNK “Rama”, Udruženje “Organizacija porodica šehida i poginulih boraca”, Udruga roditelja i udovica hrvatskih branitelja poginulih u Domovinskom ratu, Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Hrvatskog vijeća obrane Herceg-Bosne – Podružnica Rama, Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata (HVIDRA), Udruga maloljetnih dragovoljaca Domovinskog Rata Hrvatske zajednice Herceg-Bosne, Udruženje ratnih vojnih invalida općine Prozor-Rama, Udruga građana JOB, Udruženje porodica zarobljenih i nestalih Bošnjaka “Prozor 92-5”, Veslački klub “Rama”, Sportsko-rekreativni savez općine Prozor-Rama, Dobrovoljno vatrogasno društvo “Rama”, Udruga nositelja ratnih odličja HVO Rama, Udruga građana Tenis centar “Rama” i Ekološka udruga poljoprivrednih i prehrambenih proizvođača “Eko plod”.