OPĆINSKO VIJEĆE: Održana redovna 31. sjednica

OPĆINSKO VIJEĆE: Održana redovna 31. sjednica

Općinsko vijeće Prozor-Rama održalo je redovnu 31. sjednicu danas, 18. srpnja 2023. godine, u vijećnici Općine. Nakon usvojenog Dnevnog reda vijeće je prešlo na ostale točke reda. 

Nakon što je na prethodnim sazivima vijeće raspravljalo o novom izmijenjenom adresnom sustavu i označavanju naseljenih mjesta, danas je donesena Odluka o adresnom sustavu općine Prozor-Rama i označavanju naseljenih mjesta, naselja, ulica i trgova nazivima te zgrada brojevima.

Odlukom uređuju se adresni sustav i označavanja naseljenih mjesta, naselja, ulica i trgova nazivima te zgrada i građevinskih parcela kućnim brojevima, kao i vođenje registra naseljenih mjesta, naselja, ulica, trgova i kućnih brojeva. Posao uređenja sustava obavlja Općinska služba za geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar.

Utvrđena su sljedeća naseljena mjesta: Blace, Borovnica, Dobroša, Donja Vast, Donji Krančići, Donji Višnjani, Družinovići, Duge, Gmići, Gorica, Gornji Krančići, Gornji Višnjani, Gračac, Gračanica, Grevići, Heljdovi, Here, Hudutsko, Ivanci, Jaklići, Klek, Kovačevo Polje, Kozo, Kućani, Kute, Lapsunj, Lizoperci, Lug, Ljubunci, Maglice, Meopotočje, Mluša, Ometala, Orašac, Pajići, Paljike, Parcani, Paroš, Ploča, Podbor, Proslap, Prozor, Ravnica, Ripci, Rumboci, Škrobućani, Šćipe, Šćit, Šerovina, Šlimac, Tošćanica, Trišćani, Ustirama, Uzdol, Varvara i Zahum.

Za dodjelu kućnog broja, troškove nabave i postavljanje pločica s kućnim brojevima plaća se jedinstvena naknada za područje cijele općine u iznosu od 10,00 KM.

 

Odluka je usvojena s 18 glasova ZA, 2 glasa PROTIV te 1 glasom SUZDRŽAN.

Vijeće je na današnjoj sjednici također dalo suglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Općinskih službi za upravu i drugih službi u općini Prozor-Rama.

Izvršene su sljedeće izmjene:

Iz “2. Služba za prostorno uređenje i komunalne djelatnosti” u “4. Služba za geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar”. Zatim, u uvjetima za obavljanje poslova: U prvom redu iza riječi: „Fakultet političkih znanosti“, dodaju se riječi: „filozofski, ekonomski i fakultet informacijskih tehnologija“, ostali dio teksta ostaje nepromijenjen. Broj izvršitelja se s jednog povećao na dva. “Služba za prostorno uređenje i komunalne djelatnosti, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina” na svim mjestima u Pravilniku gdje stoji isti naziv mijenja se i glasi: “2. Služba za prostorno uređenje i komunalne djelatnosti”.

Dodaje se i “Općinska služba za geodetske, imovinsko–pravne poslove i katastar“.

Vijeće je dalo suglasnost s  13 glasova ZA, 1  glas PROTIV te 7 glasova SUZDRŽAN.

Pred vijeće je danas stavljena i Informacija o stanju gospodarstva i oblasti zapošljavanja u općini Prozor – Rama, kao i Informacija o izvršenoj reviziji – Plan za otklanjanje revizijom uočenih nedostataka na temelju Izvješća o financijskoj reviziji Javno komunalno poduzeće „Vodograd“ d.o.o. za 2021.godinu.
 

Vijeće je zaprimilo i Informaciju o upisu učenika u prvi razred osnovnih škola na području općine Prozor-Rama u školskoj 2023/2024. godini. Prema Informaciji Službe za opću upravu i društvene djelatnosti u općini Prozor-Rama je u školsku 2023./2024. godinu upisano ukupno 52 učenika.

Osnovna škola “Marko Marulić”: Prozor 24, Lug 2

Osnovna škola “Fra Jeronim Vladić”: Ripci 8, Rumboci 7, Orašac 2

Osnovna škola “Ivan Mažuranić”: Gračac 0, Ustirama 1

Osnovna škola “Veselko Tenžera”: Uzdol 2

Osnovna škola “Šćipe”: Duge 1, Grevići 1

Osnovna škola “Alija Isaković”: Prozor 4

Posljednja točka Dnevnog reda ostavljena je za Pitanja i inicijative vijećnika.