Održana Javna rasprava o Nacrtu Proračuna za 2023. godinu

Održana Javna rasprava o Nacrtu Proračuna za 2023. godinu

 

Javna rasprava na temu Nacrta Proračuna za 2023. godinu održana je u kinodvorani Doma kulture u Prozoru danas, 9. prosinca, s početkom u 9 sati. Raspravi su uz načelnika općine, dr. Jozu Ivančevića s pomoćnicima, imale priliku prisustvovati sve zainteresirane pravne i fizičke osobe iz općine Prozor-Rama.

“Poštovani sudionici ove javne rasprave o nacrtu proračuna općine Prozor – Rama za 2023. godinu. Sve vas pozdravljam. Mi smo danas u aktivnosti koja je usklađena sa zakonskim propisima iz oblasti proračuna, jer nakon svakog nacrta organiziramo javnu raspravu kako bismo još jedno čuli sve ono što nam se predlaže od građana, od raznih grupa, nevladinog sektora i javnog sektora”, kazao je u obrazloženju Nacrta Proračuna načelnik općine dr. Jozo Ivančević.

 

“Najveći dio neporeznih prihoda odnosi se na naknade od elektroprivrednih poduzeća koje planiramo u visini od 19.024.100,00 KM. Sastoji se od redovne naknade koju ostvarujemo od oba elektroprivredna poduzeća u visini 8.415.600,00 KM, od tužbe prema Elektroprivredi HZHB za koju očekujemo iduće godine u visini od 4.675.500,00 KM, te od dijela kamate po toj tužbi koju smo uračunali u visini od 1.750.000,00 KM, plus od komunalne naknade u visino od 4.183.000,00 KM. Dakle, to je naš sadašnji plan, a kroz presudu ćemo imati preciznije podatke. Moguće je da će biti riješena još jedna presuda, ali nju nismo uključili u ovaj Nacrt”, kazao je Ivančević.

Gotovo 10 milijuna za razne obveze 

“Kroz opis pojedinih stavki vidite da nastavljamo sa velikim projektima izgradnje naše općine, u korist svih naših sugrađana. Ovaj iznos raspoređen je na kapitalne projekte kao što je dovršetak objekta Dječjeg vrtića, dovršetak objekta Gradske tržnice, i manji radovi na završenim zgradama Općine i Gradske mrtvačnice. Planira se nastavak radova na pročistaču otpadnih voda. Dati će se potpora izgradnji vjerskih objekata, nastaviti će se izgradnja i opremanje školskih objekata. U ovaj nacrt smo uključili i pomoć za obnovu kuća i sudjelovanje u renoviranju seoskih dvorana. Graditi će se lokalni putovi i gradske ulice a iznos koji je predviđen ovim nacrtom je 3.500.000,00 KM. to nije dovoljno da se u cijelosti obnove lokalni putovi i gradske ulice, ali će predstavljati značajan pomak u odnosu na sadašnje stanje. U Nacrt smo uključili i novu stavku, projekti energetske tranzicije, za koju još nemamo jasan stav kako ih uložiti, ali znamo da se u toj oblasti priprema novi zakon i želimo biti pripravni na moguća ulaganja po tom novom zakonu. Mislim da su ovo važni projekti za sve naše sugrađane i mislim da ovo trebamo podržati”, zaključio je Ivančević

 

Podsjećamo, na prethodnoj redovnoj sjednici Općinskog vijeća Prozor-Rama, vijeće je Nacrt Proračuna, kao osnovu za izradu Prijedloga Proračuna usvojilo s 13 glasova ZA i 7 glasova SUZDRŽAN

Javnu raspravu je, kada su u  pitanju žitelji općine Prozor-Rama, otvorila Ankica Jozić ispred Udruge građana roditelja djece s posebnim potrebama “Djeca nade” s upitom postoji li mogućnost uvrštavanja udruge u Proračun općine. Načelnik dr. Jozo Ivančević je istaknuo kao općina ima odličnu suradnju s ovom udrugom te kako rado pomaže njezin rad kroz bilo kakve projekte, a Općina je udruzi također dala i prostorije na korištenje te kako misli da je na taj način udruga neizravno dijelom Proračuna.

Nova zgrada Policije

Ante Šarčević, zapovjednik Policijske stanice Prozor-Rama uputio je općini prijedlog o sudjelovanju  u gradnji nove zgrade policije. “Kao što vam je poznato, Ministarstvo unutarnjih poslova već neko vrijeme radi na izradi projekta izgradnje novog objekta Policijske stanice Prozor-Rama. U srpnju ove godine je izdana građevinska dozvola od strane naše Općine i ja vjerujem da će ministarstvo i Vlada županije predvidjeti sredstva za izgradnju tog objekta. Mišljenja sam da bi se i naša Općina, barem simbolički, trebala uključiti u taj projekt”, kazao je Šarčević.

 

Načelnik je istaknuo kako neće kazati da neće to zaobići u potpunosti, ali vidjet će s koliko će se sredstava raspolagati kroz 2023. godinu te istaknuo kako nije zadovoljan da se čeka samo Općinu Prozor-Rama da financira projekte, kako je općina uvijek zadnja u svemu, pa i Ministarstvu unutarnjih poslova. “Mi jesmo za to, pomoći će se, ali sad da mi kažemo izdvojit će se 500 ili 300 tisuća maraka, nama je to teško”, dodao je Ivančević.

Plaće, uređenje ulica, rasvjeta…

Marija Bešker, zahvalila je Općini Prozor-Rama na izvrsnoj suradnji i potpori Narodnoj knjižnici “Rama”, a njezin prijedlog za Nacrt Proračuna odnosio se na mogućnost povećanja plaća, obzirom na sve veću cijenu potrošačke košarice za sve žitelje BiH.

Iza Pilav je u svom obraćanju zahvalila Općini Prozor na realizacija projekta rasvjete za Ulicu Matije Gupca ili Varoš te i ovom prilikom apelirala još jednom na realizaciju projekta zatvaranja potoka na spomenutoj dionici. Također, kao djelatnica OŠ “Alija Isaković” u Prozoru tražila je realizaciju prijevoza za jednu učenicu te škole.

Načelnik je ovom prilikom kazao kako je projekt za spomenutu ulicu i zatvaranje potoka završen, ali je zbog različitih razloga u proteklom periodu bio odgođen. Kada je u pitanju spomenuta maloljetna učenica, Načelnik i pomoćnik Enes Manov istaknuli su kako općina na različite načine redovno pomaže obitelj iz koje djevojčica dolazi, ali da treba vidjeti mogućnosti realizacije individualnog javnog prijevoza, koji bi mogao potaknuti i druge u traženju istog.

 

Elvedin Grcić, bivši zastupnik u Skupštini Hercegovačko-neretvanske županije pohvalio je rad Načelnika i njegovog kompletnog tima. Za zalaganje i doprinose u stvaranju okruženja u kojem žitelji općine danas žive. Grcić je potom ukazao na par stvari kojima bi se u budućem periodu trebalo posvetiti: “Mislim da bismo trebali posvetiti pažnju centru, kontretno ulice ‘Mahala’ i ‘Sinjska’. (…) Kada je u pitanju rasvjeta ona je u dobrom dijelu općine izdefinisana, ali imamo i dalje određene mjesne zajednice, na samom istoku naselja Šćipe i Kute koje nemaju nikakvu rasvjetu i djelomično bi trebala biti popravka u Herama. Zatim imamo Škrobućane, Parcane, gornji dio Duga i dio Luga. Imamo još naselja i u samom centru grada. Znam da sve to pada na teret općine i da su to značajni troškovi koje snosi općina. Kada pogledamo u susjedstvu ostale opštine, tu u troškovima participiraju i građani. Pa možda i jedna sugestija da se razmišlja i u donošenju gdje bismo svi solidarno podijelili taj trošak”, kazao je između ostaloga Grcić.

Grcić je također skrenuo pažnju i na rubna naselja na jugu općine kao što su Tošćanica, Lizoperci, Grevići, Džine i Hudutsko. Iako ta mjesta ne broje mnogo žitelja, oni ipak pripadaju općini Prozor-Rama, istaknuo je Grcić.

 

Marko Mišura uputio je pitanje Načelniku s pomoćnicima zašto nije realizirano postavljanje semafora, iako je postavljanje istog ranije obećano. Mišura je istaknuo kako bi to uvelike olakšalo obuku i polaganje vozačkog ispita svim žiteljima, koji sada moraju odlaziti u druge općine. Mlađu populaciju zbog spomenutih razloga polaganje vozačkog ispita košta i do 300 Km više nego mlade iz Jablanice ili Konjica. Iz Općine su istaknuli kako do sada nisu našli pogodnu lokaciju za postavljanje semafora te kazali kako će postavljanje istog, u konzultaciji s prometnim stručnjacima, realizirati u 2023. godini.

 

Pomoćnik načelnika Josip Juričić istaknuo je kako svi oni koji danas nisu bili u mogućnosti prisustvovati Javnoj raspravi, da svoje pismene prijedloge mogu poslati Odjelu za financije, a koji će prilikom izrade Proračuna za 2023. godinu biti razmatrani.

Proračun općine Prozor-Rama za 2023. godinu sastoji se od 25.813.300,00 KM PRIHODA i 25.813.300,00 KM RASHODA

Osim poreznih i neporeznih prihoda, tekućih transfera i donacija, rashoda itd, veliki dio proračuna odnosi se na kapitalne transfere. Tu su sudjelovanje u izgradnji na regionalnom putu R418, pomoć za sanaciju i dogradnju OŠ “Marko Marulić” Prozor, “Fra Jeronim Vladić” Ripci, “Šćipe”, “Veselko Tenžera” Uzdol, “Ivan Mažuranić” Gračac, “Ustirama” i Srednje škole Prozor.

Dio transfera odnosi se i na nabavku vozila za Dobrovoljno vatrogasno društvo “Rama”, kao i obnovu Vatrogasnog doma (Sud), gradnju gradskog trga i pratećih objekata, gradnja vrtića i tržnice, uređenje mrtvačnice itd.

Općina Prozor-Rama bi prema proračunu za 2023. godinu trebala dobiti i punionicu za električne automobile. Velika i važna stavka jest nastavak izgradnje vodovoda u Gornjoj Rami, rekonstrukcija i izgradnja gradske i ostale kanalizacijske i vodovodne mreže-crpilište Krupić, projektiranje i izgradnja uređaja za pročišćavanje te izgradnja seoskih vodovoda.

Prema Nacrtu Proračuna za 2023. godinu, planirana je rekonstrukcija cesta i uređenje gradskih ulica s 2.312.430,00 KM, kao i uređenje pročelja u gradskim ulicama.