Održana 36. redovna sjednica općinskog vijeća Prozor-Rama

Održana 36. redovna sjednica općinskog vijeća Prozor-Rama

Općinsko vijeće Prozor-Rama održalo je danas, 30. siječnja 2024. godine, redovnu 36. sjednicu u vijećnici Općine Prozor-Rama. 

Prema predloženom i usvojenom Dnevnom redu, nakon osvrta na Izvadak iz zapisnika s 35. sjednice, vijeće je zaprimilo Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća za 2024. godinu.

Prijedlog Programa rada usvojen je s 12 glasova ZA i 5  glasova PROTIV.

Vijeće je potom razmatralo Prijedlog Odluke o utvrđivanju prava i dodjeli jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete u 2024.godine. Ovom Odlukom utvrđuje se pravo na jednokratnu novčanu pomoć za svako novorođeno dijete u 2024. godini, njena visina, postupak i način ostvarivanja prava, financiranje i druga pitanja od značaja za priznavanje prava.

Visina jednokratne novčane pomoći iz članka 2. ove Odluke iznosi:
  • 1.000,00 KM (tisuću Konvertibilnakonvertibilnihmaraka) za prvo novorođeno dijete,
  • 1.500,00 (tisućupestokonvartabilnihmaraka) za drugo novorođeno dijete,
  • 2.000,00 (dvijetisućekonvertabilnihmaraka) za treće i svako sljedeće novorođeno dijete i
  • 10.000,00 (desettisućakonvertiblnihmarkaa) za deseto novorođeno dijete u 2024. godini

Vijeće je Prijedlog Odluke usvojilo s 15 glasova ZA i tri glasa SUZDRŽAN.

Pred vijeće je potom stavljen i Prijedlog Oduke o utvrđivanju prosječne konačne građevne cijene 1m2 korisne stambene površine na području općine Prozor-Rama za (prethodnu) 2023.godinu.

Utvrđuje se prosječna konačna građevna cijena 1 m2 korisne stambene površine na području općine Prozor-Rama za (prethodnu) 2023. godinu u iznosu od 600,00 KM (šeststotinakonvertibilnihmaraka).

Vijeće je tijekom današnje 36. redovne sjednice zaprimilo i Informaciju o realizaciji Programa poticaja za zapošljavanje, s dodatkom o realizaciji Programa poticaja za zapošljavanje sa 31.12. 2023.godine.

“U uvjetima izuzetno nepovoljnog ekonomsko – političkog okruženja u kojemu se nalazi i općina Prozor-Rama, Program poticaja za zapošljavanje značajno je doprinio očuvanju postojećih i kreiranju novih radnih mjesta u ovoj općini.

Programom je do 31.12.2023. podržano:
  • 274 novih radnih mjesta kod ukupno 41 poslovnog subjekta po redovnom javnom pozivu,
  • 11 novouposlenih kroz posebne javne pozive (USAID, LINK)
  • Do 250 novih radnih mjesta u tvornici GS RAMA d.o.o. po projektu koji je u realizaciji.

“Stvaranje uvjeta za povećano zapošljavanje stalna je zadaća općine Prozor – Rama. U narednom razdoblju za očekivati je i poboljšane uvjete za zapošljavanje i općenito za poslovanje i na razini države BiH, entiteta i županija, čime bi se poboljšao status Bosne i Hercegovine, a time i ove lokalne jedinice kao mjesta povoljnog poslovnog okruženja, uz poboljšane efekte za zapošljavanje”, stoji u Zaključku Informacije iz Službe za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije.

Uz Informaciju je priložen i dodatak, a koji se tiče isključivo aktivnosti po projektu “GS-Rama”.

Pred Vijeće je stavljena i Informacija o stipendiranju studenata za akademsku 2022./2023.godinu.

“Od ukupno pristiglih 189 zahtjeva, 167 studenata je ispunjavalo uvjete po Pravilniku o stipendiranju, i to studenti drugih i viših godina čije stipendije isplaćuju za 10 mjeseci po 150,00 KM. U akademskoj 2022./23. godini nismo imali stipendije koje se odnose na deficitarna zanimanja. Ukupna suma koja je isplaćena za stipendije u akademskoj 2022./23. godini iznosi 250 500 KM”, stoji u informaciji.

Natječaj za dodjelu stipendija u 2024. godini je u tijeku.

Posljednja točka Dnevnog reda ostavljena je za Pitanja i inicijative vijećnika.