Održana 35. redovna sjednica općinskog vijeća Prozor-Rama

Održana 35. redovna sjednica općinskog vijeća Prozor-Rama

Općinsko vijeće Prozor-Rama održalo je 20. prosinca 2023. godine posljednju ovogodišnju redovnu sjednicu. Pred vijeće je stavljen Prijedlog Proračuna za 2024. godinu. 

Vijeće je Proračun usvojilo s 13 glasova ZA i šest glasova PROTIV.

Proračun općine Prozor-Rama za 2024. godinu sastoji se od:
  • PRIHODI I PRIMITCI: 18.672.050,00  KM
  • SUFICIT RANIJEG RAZDOBLJA: 3.625.874,00
  • RASPOLOŽIVA  SREDSTVA: 22.297.924,00 KM
  • RASHODI I IZDACI: 22.297.924,00   

Prethodno je početkom prosinca održana i Javna rasprava na temu Nacrta Proračuna za 2024. godinu. Rasprava je održana 5. prosinca 2023. godine, u Domu kulture u Prozoru. Raspravi su uz inicijatora Javne rasprave dr. Joze Ivančevića, načelnika općine Prozor-Rama s pomoćnicima, imale priliku prisustvovati sve zainteresirane pravne i fizičke osobe iz općine Prozor-Rama.

Nakon usvajanja Proračuna uslijedio je osvrt vijeća na Odluku o izvršavanju Proračuna za 2024. godinu. Zakonska obveza donošenja Proračuna za svaku fiskalnu godinu obvezuje istovremeno i donošenje akata kojima se propisuju pravila i način izvršavanja Proračuna za svaku fiskalnu godinu.

Ovom Odlukom se uređuje struktura prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Općine Prozor-Rama za 2024. godinu, njegovo izvršavanje, prioriteti plaćanja, zaduživanje i garancije, upravljanje javnim dugom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlaštenja Načelnika i općinskih službi za upravu, kao i druga pitanja o izvršavanju Proračuna za tekuću godinu.

Na dnevnom redu sjednice  bili su i prihvaćeni;  Prijedlog Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2024.godinu, te Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o  privremenom obavljanju gospodarske djelatnosti na području općine Prozor – Rama.  Data je  Suglasnosti i  na kupovinu nekretnina u  K.O. Prozor-grad, u  svrhu razvoja  poduzetništva u općini Prozor – Rama, te suglasnosti poradi oblikovanja i funkcionalnosti postojeće nekretnine.

Na kraju sjednice upućene su prigodne blagdanske čestitke, a upriličen je i tradicionalni Božićno-novogodišnji domjenak.


 

Priloženi dokumenti