Obavjest o uspostavi Adresnog registra, dodjeli kućnih brojeva

Obavjest o uspostavi Adresnog registra, dodjeli kućnih brojeva

Obavještavaju se žitelji općine Prozor-Rama kako će se u narednom periodu vršiti evidentiranje postojećih adresa, odnosno objekata označenih kućnim brojem, kao i svih onih koji još nisu označeni. U tu svrhu djelatnici općine će vršiti terenske radove prikupljanja podataka, odnosno obilazak naseljenih mjesta i naselja.

Po završetku terenskih radova izvršit će se numeracija i dodjela kućnih brojeva, a sve u skladu sa Zakonom o načinu označavanja i evidentiranja naseljenih mjesta, ulica, trgova i kućnih brojeva i Odlukom o adresnom sustavu općine Prozor-Rama i označavanju naseljenih mjesta, ulica i trgova nazivima te zgrada brojevima.
 
Svrha uspostave Adresnog registra je da na području općine Prozor-Rama svi objekti dobiju jedinstven kućni broj unutar naseljenog mjesta, a samim time prestat će postojati adrese bez kućnog broja (bb).