Obavijest za prijavu promjene podataka iz registra poljoprivrednih gospodarstava i klijenata

Obavijest za prijavu promjene podataka iz registra poljoprivrednih gospodarstava i klijenata
"oljoprivredna gospodarstva koja su upisana u registar obvezni su prijaviti promjene podataka na svom gospodarstvu."

Sukladno Pravilniku o upisu u Registar poljoprivrednih gospodarstava i registar klijenata („S. Novine F BiH", broj: 42/08) , svake godine poljoprivredna gospodarstva koja su upisana u registar obvezni su prijaviti promjene podataka na svom gospodarstvu.

Prijava promjene podataka vrši se u periodu od 1. siječnja do 31. ožujka i to za :
- poljoprivrednim kulturama zasijanim na poljoprivrednom zemljištu u tekućoj godini; 
- trenutnom stanju i promjeni vrste i brojnog stanja stoke; 
- promjeni zemljišnog posjeda i osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta (površina zemljišne parcele i katastarska kultura, vlasništvo, zakup, koncesija i sl.).
 
Poljoprivredne kulture na zemljištu kao i brojno stanje stočnog fonda po kategorijama mogu se prijaviti samo jednom u toku godine u propisanom roku do 31. ožujka.

Poljoprivredna gospodarstva dužna su da u roku od 30 dana od dana nastanka promjene da prijave: 
- promjenu nositelja poljoprivrednog gospodarstva i nositelja obrta, odnosno promjenu ovlaštene osobe u pravnoj osobi koja je nositelj poljoprivrednog gospodarstva; 
- promjenu sjedišta, odnosno prebivališta nositelja poljoprivrednog gospodarstva; 
- promjenu članova poljoprivrednog gospodarstva.
Klijent upisan u registar dužan je u roku od 30 dana od dana nastanka promjene da prijavi promjenu podataka koje se odnose na: 
- sjedište, odnosno prebivalište poljoprivrednog gospodarstva, i svaku promjenu informacija vezanu za kontaktnu komunikaciju; 
- bankovni račun na koji se doznačuju sredstva.

Zahtjev za upis promjena podataka iz registara se podnosi nadležnoj općinskoj službi, koja vodi registar, gdje se mogo dobiti dodatne informacije i obrasci za prijavu promjena podataka.

S poštovanjem !
ŠEF ODSJEKA
mr.sc. Stipo Čuljak