OBAVIJEST POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA

OBAVIJEST POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA

Vlada Federacije BiH je usvojila i objavila dva programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava utvrđenih Proračunom FBiH za 2019. godinu, Federalnom ministarstvu poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva. Prvim je planirano izdvajanje 68.700.000 KM na ime poticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju, a drugim 2.500.000 KM kao poticaj veterinarstvu.
 
Jedan od ciljeva Programa novčanih podrški poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2019. godinu je unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje i povećanje obima korištenja poljoprivrednog zemljišta radi jačanja konkurentnosti na domaćem i inozemnom tržištu. Riječ je i o povećanju ponude domaćih poljoprivrednih proizvoda uz poboljšanje kvaliteta njihove zdravstvene i higijenske ispravnosti u skladu sa zahtjevima potrošača. Program treba da pomogne osiguranju stabilnog poljoprivrednog dohotka i omogući adekvatan životni standard poljoprivrednih proizvođača, te postepenu harmonizaciju i integraciju sektora poljoprivrede u Evropsku uniju i na globalno tržište.
 
Ovogodišnjim poticajima za veterinarstvo obuhvaćeno je financiranje provedbe mjera za sprječavanje širenja i iskorjenjivanja zaraznih bolesti koje su zakonska obaveza shodno visini odobrenih sredstava u Proračunu F BiH za 2019. godinu. Tokom 2019. godine će u F BiH biti nastavljena dijagnostička ispitivanja na tuberkulozu, brucelozu i enzootsku leukozu goveda, kako bi bili osigurani minimalni uvjeti za plasman naših proizvoda na strana tržišta. Također, bit će nastavljeni suzbijanje i kontrola bruceloze kod ovaca i koza. Rezultati dijagnostičkog ispitivanja na zarazne bolesti su pokazatelj epizootiološke situacije u Federaciji BiH i omogućavaju blagovremeno poduzimanje mjera na suzbijanju, sprječavanju širenja i iskorjenjivanju zaraznih bolesti.
 
Poljoprivredni proizvođači mogu se informirati o uvjetima i načinu ostvarivanja novčanih potpora za svoju proizvodnju, preuzeti potrebne obrasce u Odsjeku za poljoprivredu općine Prozor/Rama.

Priloženi dokumenti