Obavijest poljoprivrednim proizvođačima

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima

PREDMET: OBAVIJEST POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA ZA ŽUPANIJSKE POTPORE
                 
Vlada HNŽ je na prijedlog Ministarstva, donijela Odluku o usvajanju Programa o izmjenama i dopunama Programa utroška novčanih sredstava za novčane potpore u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji sa kriterijima raspodjele sredstava "Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih Proračunom HNŽ za 2017. godinu.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donijelo je Naputak o izmjenama i dopunama Naputka o načinu i uvjetima za ostvarenje potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno – prerađivačkoj proizvodnji, kojim su utvrđeni opći i posebni uvjeti, postupak i rokovi, te potrebita dokumentacija za ostvarenje županijske novčane potpore.
 
Izmjenama i dopunama Programa i Naputka uvrštene su nove proizvodnje za koje klijenti sa područja naše Općine mogu aplicirati u 2017. godini:
 
  • Proizvodnja malina, od 0,2-0,5 ha, iznos potpore do 100 KM/ 0,1 ha, prijava do 30.10.2017.
  • Proizvodnja povrća u plastenicima, od 500 m2- 0,5 ha, iznos potpore do 0,6 KM/m2, prijava do 30.10.2017.
  • Proizvodnja presadnica povrća i ljekovitog bilja, minimalno 500,000 presadnica, iznos potpore 0,01 KM/ komad, prijava do 10.11.2017.
  • Potpora hranidbe u ovčarstvu i kozarstvu, iznos potpore je do 15 % od ukupnog obračunatog iznosa federalne novčane potpore za uzgoj rasplodne stoke ovce i koze, prijava do 15.11.2017.
 
Pored navedenog klijenti i nadalje mogu aplicirati za podizanje novih nasada – šljive jesenska sadnja 2017.godine.
 
Sugeriramo proizvođačima da se o više detalja o novim proizvodnjama uvrštenim izmjenama i dopunama Programa i Naputka, informiraju  kod nadležne službe Općine i na web stranici Ministarstva (www.mpsv-hnz-k.ba) i Vlade HNŽ (www.vlada–hnz-k.ba).
 
 
                                 
 
                                                                                                             ŠEF ODSJEKA
                                                                                                          mr.sc. Stipo Čuljak