Obavijest za poljoprivredne proizvođače

Obavijest za poljoprivredne proizvođače

Broj:04/1-20-2670/23
Dana:26.10.2023. godine    
                                                                                               
 
Predmet; Obavijest za prijavu plana proizvodnje
 
        

           Sukladno članku 13. Zakona o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvitku („Službene novine F BiH“, broj: 42/10) i članku 6. Pravilnika o načinu i uvjetima novčane potpore po modelu poticaja u proizvodnji („Službene Novine F BiH“, broj; 54/21 i 46/22), svi poljoprivredni proizvođači  koji žele ostvarivati poticaj na svoju proizvodnju obvezni su postupiti  po istom i izvršit prijavu plana proizvodnje za narednu godinu, na propisanom obrascu PPP, najkasnije do 15. studenog tekuće godine, nadležnom Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ.
 
 S poštovanjem !                                                       
  
ŠEF ODSJEKA
mr.sc. Stipo Čuljak

Priloženi dokumenti