Obavijest poljoprivredne savjetodavne službe

Obavijest poljoprivredne savjetodavne službe

Obzirom da je na području Hercegovačko-neretvanske županije uočena jako velika populacija mediteranske voćne muhe, te da u nekim nasadima jabuka oštećenja prelaze i 70%, preporučamo provedbu jedne od značajnih mjera u suzbijanju ovog štetnika, a to je sanitarno održavanje voćnjaka. Higijenske mjere su, prikupljanje svih zaraženih, oštećenih, trulih, otpalih, zaostalih i odbačenih plodova na svim mjestima proizvodnje, otkupa, uvoza, pakovanja ili skladištenja i njihovog zbrinjavanja na odgovarajući način. Na ovakav način znatno se smanjuje potencijal infekcije za narednu godinu. Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, propisat će NAREDBU O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE ŠIRENJA I SUZBIJANJE MEDITERANSKE VOĆNE MUHE – Ceratitis capitata (Wiedemann) u F BiH.

Radi sprječavanja širenja i suzbijanja mediteranske voćne muhe, vlasnicima biljki na području općine Prozor-Rama, savjetujemo da:

a) Na svojim posjedima krčiti samonikle biljke domaćine mediteranske voćne muhe,
b) Zapušteno poljoprivredno zemljište privesti poljoprivrednoj proizvodnji, redovno ga održavati i obrađivati u skladu sa odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu,
c) Provoditi higijenske mjere prikupljanja svih zaraženih, oštećenih, trulih, otpalih, zaostalih i odbačenih plodova biljki domaćina mediteranske voćne muhe i mjere zbrinjavanja tih plodova na jedan od sljedećih načina:
 - prikupljanjem i zakopavanjem plodova u roku od 24 sata na dubinu od minimalno 30 cm ili - prikupljanjem plodova i držanjem u hladnjačama na temperaturi od minimalno 0°C najmanje 10 dana ili
- prikupljanjem plodova u plastične vreće i čuvanjem u zatvorenim vrećama na otvorenom najmanje 10 dana.