Obavijest – Podrška po modelu ruralnog razvoja

Obavijest – Podrška po modelu ruralnog razvoja

O B A V I J E S T

o rokovima i uslovima za podnošenje zahtjeva za podršku po modelu ruralnog razvoja u 2018. godini

 

I PREDMET OBAVIJESTI

Predmet Obavijesti je upoznavanje potencijalnih korisnika novčane podrške sa rokovima i uslovima za podnošenje zahtjeva za podršku po modelu ruralnog razvoja iz Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2018. godinu.

II – KORISNICI

Korisnici podrške

Korisnici podrške su poljoprivredna gazdinstva te druga pravna i fizička lica koja mogu ostvariti pravo na podrške (u daljem tekstu: klijent), koja ispunjavaju opće i posebne uslove prihvatljivosti za podršku.

II – OPĆI USLOVI

Opći uslovi prihvatljivosti za podnosioce zahtjeva

 • Klijent mora imati sjedište, odnosno prebivalište na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.
 • Klijent mora biti upisan u RPG i/ili RK.
 • Ulaganje u poljoprivredne mašine, priključne uređaje i poljoprivrednu opremu mora biti provedeno na poljoprivrednom gazdinstvu koje se nalazi na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.
 • Ukoliko je klijent fizičko lice onda mora imati najmanje 18 godina starosti u trenutku objavljivanja Obavijesti.
 • Klijent mora dostaviti dokaz o izmirenim obavezama za prethodnu godinu ili sporazum o reprogramu duga kod nadležne Porezne uprave Federacije BiH/ Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Opći uslovi prihvatljivosti za projekte

 • Projekat se mora odnositi na ulaganje u proizvodnju poljoprivrednih proizvoda iz Dodatka I – Spisak poljoprivrednih proizvoda Zakona o poljoprivredi („Službene novine Federacije BiH“ br.: 88/07, 4/10, 27/12 i 7/13).
 • Prihvatljivi troškovi za svaki dio ulaganja moraju biti u skladu s realnim trenutnim tržišnim cijenama.
 • Projekat ostaje prihvatljiv za finansiranje pod uslovom da se u periodu od pet godina od dana konačne isplate ne izvrši otuđivanje predmeta novčane podrške odnosno izmještanje ugrađene opreme.
 • Svi podneseni dokumenti moraju biti dostavljeni u originalu ili ovjerenoj kopiji.

II POSEBNI USLOVI

Prihvatljivi sektori

 • Prihvatljivi sektori za ulaganja unutar mjere su:
 1. mliječno govedarstvo,
 2. mesno govedarstvo,
 3. ovčarstvo i kozarstvo,
 4. svinjogojstvo,
 5. peradarstvo,
 6. proizvodnja voća, povrća i gljiva
 7. proizvodnja ratarskih kultura, ljekovitog i aromatičnog bilja i cvijeća,
 8. pčelarstvo,
 9. akvakultura.

Minimalna i maksimalna prihvatljiva vrijednost investicije

 • Minimalna prihvatljiva vrijednost investicije po klijentu koja je predmet novčane podrške je 3.000 KM za fizička lica, odnosno 5.000 KM za pravna lica i obrte.
 • Maksimalna prihvatljiva vrijednost investicije po klijentu koja je predmet novčane podrške u tekućoj godini je 240.000 KM za fizička lica, odnosno 400.000 KM za pravna lica i obrte.
Cijelu obavijest sa potrebnim prijavnim obrascima možete pogledati ovdje.