OBAVIJEST O REZULTATIMA JAVNOG POZIVA

OBAVIJEST O REZULTATIMA JAVNOG POZIVA

OBAVIJEST O REZULTATIMA JAVNOG POZIVA
 

Obavještavamo Vas da je, dana 23.05.2018. godine, na web stranici Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica www.fmroi.gov.ba objavljena Preliminarna rang lista potencijalnih korisnika FBiH za Hercegovačko-neretvanski kanton za općine/grad Mostar, Konjic, Jablanica, Čapljina, Stolac, Prozor-Rama i Ravno, u okviru “Javnog poziva izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Bosni i Hercegovini i povratnicima u Federaciju Bosne i Hercegovine za podnošenje prijava za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka na područje općina Federacije Bosne i Hercegovine“. Preliminarna rang lista objavljena je kroz Liste sa djelomičnim oštećenjem i Liste sa totalnom štetom za svaku od navedenih općina/grad.
 
Shodno navedenom, molimo da iste objavite na Vašim oglasnim pločama i web stranicama Vaših općina/grada kako bi potencijalni korisnici bili blagovremeno informirani i mogli iskoristiti pravo na Prigovor na spomenute Liste a koji se podnosi u roku od 15 dana od dana objavljivanja.