NAJAVA: REDOVNA 32. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA PROZOR-RAMA

NAJAVA: REDOVNA 32. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA PROZOR-RAMA

Na temelju članka 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor - Rama (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 2/17),  s a z i v a m  32. (tridesetdrugu)  sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama, koja će se održati dana  28.9.2023. godine (četvrtaku zgradi općine Prozor –  Rama – Vijećnica sa početkom rada  u 9,00 sati
  
Za sjednicu predlažem sljedeći
 

D  N  E  V  N  I      R  E  D
 
  1. Izvadak iz zapisnika sa 31-e sjednice Općinskog vijeća Prozor – Rama,
  2. Prijedlog Odluke o produljenju roka važenja detaljne planske dokumentacije na području općine Prozor – Rama (Prostorni plan općine Prozor – Rama),
  3. Izvješće o izvršenju Proračuna općine Prozor – Rama za  razdoblje 1.1. - 30.06.2023.godine i Izvješće o korištenju sredstava pričuve  za  1.1. – 30.06.2023.godine,
  4. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora Srednje škole Prozor,
  5. Prijedlog Rješenje o konačnom imenovanju članova Školskog dobora Osnovne škole fra Jeronima Vladića Ripci,
  6. Davanje suglasnosti za dodjelu koncesija (4) za obavljanje elektroprivredne djelatnosti izgradnjom fotonaponskih elektrana na području općine Prozor – Rama i to:
         a)  GD „Pavković plastic“ d.o.o. Prozor-Rama,
         b)  GD „Eco charge“ d.o.o. Prozor-Rama,
         c)  GD „Solik“ d.o.o. Prozor-Rama,
         d) 
GD „ Granitex“ d.o.o. Čapljina.

      
7.Informacija o organiziranosti i provođenju zaštite od požara na području općine Prozor – Rama,

      8.Pitanja i inicijative vijećnika.
  
PREDSJEDNIK
Ibro Plecić