NAJAVA: Redovna 29. sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama

NAJAVA: Redovna 29. sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama

Općinsko vijeće Prozor-Rama održat će 29. sjednicu u utorak, 30.5. 2023. godine, u vijećnici Općine Prozor-Rama s početkom rada u 11 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:

1. Izvadak iz zapisnika sa 28. sjednice Općinskog vijeća Prozor – Rama,
2. Prijedlog Odluke o osnivanju poduzeća „Gradska tržnica“ d.o.o. Prozor – Rama,
3. Prijedlog Odluke o utvrđivanju granica MZ i naseljenih mjesta a području općine
Prozor – Rama,
4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Službi za upravu općine Prozor – Rama,
5. Izvješće o izvršenju Proračuna općine Prozor -Rama za period 01.01. – 31.3.2023.godina,
6. Izvješće o zimskom održavanju lokalnih i nekategoriziranih putova na području općine
Prozor – Rama, sezona 2022/23,
7. Operativni plan realizacije Strategije razvoja općine Prozor – Rama za 2023.godinu,
8. Izvješće o izvršenju Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2022.godinu,
9. Informacija Općinske službe o Izvješću o radu JKP „Vodograd“ d.o.o. Prozor – Rama za 2022.godinu,
10. Informacija Općinske službe o Izvješću o radu JP „Javni prijevoz“ d.o.o. Prozor – Rama za 2022.godinu,
11. Informacija Općinske službe o Izvješću o radu JP „Radio Rame“ 2022.godinu,
12. Informacija Općinske službe o Izvješću o radu „Agencije za lokalni razvoj“ Prozor – Rama za 2022.godinu,
13. Informacija o stanju poljoprivrede i provedenim poticajnim mjerama na području općine Prozor – Rama,
14. Informacija o stanju i razvojnim mogućnostima turizma na području općine Prozor – Rama,
15. Informacija o stanju i aktivnostima na zaštiti okoliša na području općine Prozor – Rama,
16. Informacija o izvršenom deminiranju, trajnom obilježavanju minskih polja i uklanjanju NUS-a u 2022.godini,
17. Informacija proračunskih korisnika o korištenju proračunskih sredstava u 2022.godini,
18. Pitanja i inicijative vijećnika.