Najava: 32. sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama

Najava: 32. sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama

Na temelju članka 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor – Rama (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 2/17),  s a z i v a m  32. (tridesetdrugu) sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama,  koja će se održati dana 29.10.2019. godine (utorak)  u zgradi HE Rama – sala za sastanke u Prozoru s početkom rada  u 9,30 sati

 Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D  N  E  V  N  I      R  E  D

 1. Izvadak iz  zapisnika sa 31. sjednice Općinskog vijeća Prozor – Rama,
 2. Prijedlog Odluke o određivanju prostora i objekata za javno okupljanje građana u gradu Prozoru,
 3. Izvješće o izvršenju Proračuna općine Prozor – Rama za razdoblje 01.01. – 30.9.2019.godine,
 4. Izvješće o radu Osnovnih škola u školskoj 2018/2019.godini,
 5. Izvješće o radu Srednje škole u Prozoru u školskoj 2018/2019.godini,
 6. Izvješće o početku školske godine i prijevozu učenika,
 7. Informacija o uspjehu i vladanju učenika osnovnih i Srednje škole u Prozoru u školskoj 2018/2019.godini,
 8. Informacija o stanju u oblasti braniteljsko-invalidske zaštite i položaju braniteljske populacije u općini Prozor – Rama,
 9. Informacija o aktivnostima u oblasti kulture, sporta i drugih društvenih događanja u općini Prozor – Rama u 2018.godini,
 10. Informacija o korištenju javnih površina u gradu Prozoru,
 11. Informacija o realizaciji Programa za zapošljavanje u općini Prozor – Rama,
 12. Informacija o ulaganjima Općine Prozor – Rama u periodu 2009 – 2019.

a) Informacija o ulaganju u zdravstvo,

b) Informacija o ulaganju u obrazovanje,

13. Informacija Doma zdravlja Rama o problemima zdravstvene zaštite zbog nepoštivanja Kolektivnog ugovora,

14. Pitanja i inicijative vijećnika.

 

PREDSJEDNIK

Esad E. Dželilović