Dopunski Natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima u akademskoj 2016/17 godini

Dopunski Natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima u akademskoj 2016/17 godini

Na temelju članka 4. Pravilnika o stipendiranju studenata s područja općine Prozor-Rama, broj: 01/1-40-2552/14 I broj: 01/1-40-2369/15, Načelnik općine Prozor-Rama  r a s p i s u je
 

DOPUNSKI NATJEČAJ
ZA DODJELU STIPENDIJA REDOVITIM STUDENTIMA
 U AKADEMSKOJ 2016/17 GODINI
 
Raspisuje se Dopunski Natječaj za dodjelu studentskih stipendija redovitim studentima s područja općine Prozor-Rama za akademsku 2016./2017.godinu i to:
 
- Redovnim studentima koji su prvi put upisali prvu godinu fakulteta
 
Osnovni kriterij za dodjelu stipendija su:
a)      državljanstvo BiH,
b)      prebivalište u općini Prozor-Rama,
c)      redovni student prve godine studija, prvi put upisani,
d)     da nisu stariji od 21 godine,
e)      da nisu korisnici drugih stipendija.
 
Za sudjelovanje u Natječaju potrebno je priložiti slijedeće:
1.      Prijavni obrazac (može se dobiti u prostorijama Općine Prozor-Rama ili na web stranici Općine Prozor-Rama www.prozor-rama.org).
2.      Potvrda u kojoj se vidi da je student u akademskoj 2016/2017. godini prvi put upisao  I. godinu studija.
3.      Uvjerenje o prebivalištu (CIPS).
4.      Izjava o neprimanju druge stipendije.
 
Prijavu na Natječaj sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti najkasnije do 25.03.2017. godine, putem pošte preporučeno na adresu:
 
OPĆINA PROZOR-RAMA
Ulica Kralja Tomislava bb
88440 Prozor-Rama
Sa naznakom: “Dopunski Natječaj za dodjelu stipendija za prvu godinu studija”
 
 
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

NAPOMENA: Studenti prve godine koji su već dostavili dokumente na prvom natječaju ne trebaju ponovno dostavljati iste!

NAČELNIK
dr. Jozo Ivančević