Odluka o poticanju proizvodnje češnjaka - bijelog luka i certifikaciji ekološke poljoprivredne proizvodnje na području Općine Prozor - Rama

Odluka o poticanju proizvodnje češnjaka - bijelog luka i certifikaciji ekološke poljoprivredne proizvodnje na području Općine Prozor - Rama
"Odobrava se poticaj za uzgoj češnjaka - bijelog luka i certifikaciji ekološke poljoprivredne proizvodnje na području Općine Prozor - Rama"

 Članak 1.
 
 Odobrava se poticaj za uzgoj češnjaka - bijelog luka i certifikaciji ekološke poljoprivredne proizvodnje na području Općine Prozor - Rama po slijedećim elementima: 
 
- Poticaj za uzgoj češnjaka-bijelog luka u visini od 150,00 KM po zasađenom dulumu površine,

- Poticaj za grupnu certifikaciju za ekološku poljoprivrednu proizvodnju do 75 % ,  od ukupno dokumentiranih troškova certifikacije . 
 
Članak 2. 
 
Uvjeti korištenja poticajnih sredstava iz članka 1. ove Odluke detaljnije će se urediti posebnim Programom , po kojem će se provesti javni poziv za prikupljanje i realizaciju zahtjeva za poticaj proizvodnji češnjaka-bijelog luka i certifikaciji ekološke proizvodnje.
Za izradu Programa o utrošku sredstava sa kriterijima raspodjele novčane potpore proizvodnji bijelog luka i certifikacije ekološke poljoprivredne proizvodnje i za provedbu ove Odluke zadužuje se Općinska Služba za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije.
Članak 3.

Sredstva za namjenu poticanja iz članka 1. ove Odluke osigurati će se u Proračunu Općine Prozor - Rama za 2015. godinu sa pozicije realizacija Strategije razvoja poljoprivrede.
Članak 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
NAČELNIK
Dr. Jozo Ivančević