Natječaj za dodjelu stipendija redovnim studentima u akademskoj 2018./19. godini

Natječaj za dodjelu stipendija redovnim studentima u akademskoj 2018./19. godini

Na temelju članka 4. Pravilnika o stipendiranju studenata s područja općine Prozor-Rama, broj: 01/1-40-42/18, Načelnik općine Prozor-Rama  r a s p i s u je
 

NATJEČAJ
ZA DODJELU STIPENDIJA REDOVITIM STUDENTIMA
 U AKADEMSKOJ 2018/19 GODINI
 
Raspisuje se Natječaj za dodjelu studentskih stipendija redovitim studentima s područja općine Prozor-Rama za akademsku 2018./2019.godinu
 
 
Osnovni kriterij za dodjelu stipendija su:
  1. državljanstvo BiH,
  2. prebivalište u općini Prozor-Rama,
  3. redovni studenti druge i viših godina studija,
  4. da nisu korisnici drugih stipendija.
 
Za sudjelovanje u Natječaju potrebno je priložiti slijedeće:
  1. Prijavni obrazac (može se dobiti u prostorijama Općine Prozor-Rama ili na web stranici Općine Prozor-Rama www.prozor-rama.org),
  2. Potvrda u kojoj se vidi da je student u akademskoj 2018/2019. godini prvi put upisao   godinu studija za koju se natječe,
  3. Uvjerenje o prebivalištu (CIPS).
  4. Izjava o neprimanju druge stipendije.
 
Prijavu na Natječaj sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti najkasnije do 07.02.2019. godine, putem pošte preporučeno na adresu:
 
OPĆINA PROZOR-RAMA
Ulica Kralja Tomislava bb
88440 Prozor-Rama
Sa naznakom: “Natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima u akademskoj 2018/2019. godini”
 
 
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

NAČELNIK
dr. Jozo Ivančević

Priloženi dokumenti