JAVNI POZIV

JAVNI POZIV

Broj: 01/1- 20- 3419 /22
Dana: 19.10. 2022. god.
 

JAVNI POZIV ZA IZBOR POTENCIJALNIH KANDIDATA ZA ZAJEDNIČKI PROJEKT OPĆINE PROZOR-RAMA U OKVIRU EU4AGRI PROJEKTA
 
Općina Prozor-Rama objavljuje javni poziv za izbor potencijalnih kandidata za zajednički projekt u okviru Javnog poziva za mjeru podrške investicijama u diverzifikaciju ekonomskih i socijalnih aktivnosti u ruralnim područjima za 2022. godinu koji financira Europska unija kroz projekt EU4Agri „Podrška Europske unije za konkurentnost poljoprivrede i ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini“.
Prijavu na javni poziv projekta EU4AGRI podnose jedinice lokalne samouprave (općine i gradovi) a korisnici financijske podrške kroz LOT 1 su poljoprivredna gospodarstva/ gazdinstva (fizička lica, OPG) i registrirani gospodarski subjekti (obrti/samostalni poduzetnici, zadruge i poduzeća), dok je minimalni iznos financijske podrške po korisniku 5.000 KM.
Prijavu na javni poziv Općine Prozor-Rama mogu podnijeti sljedeći kandidati:
- poljoprivredna gospodarstva/ gazdinstva (fizička lica, OPG) koja su upisana u registar poljoprivrednih gospodarstava najkasnije od 01.01.2021. godine i aktivno se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom i/ili preradom poljoprivrednih proizvoda i/ili uslugom agro-turizma i/ili tradicionalnim zanatom na gospodarstvu i/ili izravnom prodajom vlastitih proizvoda na gospodarstvu;
- registrirani gospodarski subjekti (obrti/samostalni poduzetnici, zadruge i poduzeća) u rangu mikro poduzeća  (do 500.000 KM godišnjeg prometa) koji su registrirani ne kasnije od 01.01.2021. godine i upisani u registar poljoprivrednih gospodarstava najkasnije 01.01.2021. godine i koji se aktivno bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom i/ili preradom poljoprivrednih proizvoda i/ili uslugom agro-turizma i/ili tradicionalnim zanatom na gospodarstvima.
 
Prihvatljivi sektori koji će se podržati u okviru ovog javnog poziva su:
Primarna poljoprivredna proizvodnja
 - Uvođenje nove proizvodnje/proizvoda  u odnosu na postojeću primarnu poljoprivrednu proizvodnju
- Unaprjeđenje  već postojeće primarne poljoprivredne proizvodnje isključivo u sljedećim sektorima: pčelarstvo, ribarstvo, proizvodnja cvijeća i ukrasnog bilja, proizvodnja gljiva, proizvodnja ljekovitog i aromatičnog bilja
- Uređenje/unaprjeđenje prodajnog prostora i/ili stvaranje drugih kanala prodaje za izravnu prodaju vlastitih proizvoda na gospodarstvu
 
Prerada poljoprivrednih proizvoda na gospodarstvima
- Pokretanje prerade poljoprivrednih proizvoda od čega minimalno 20%  mora potjecati iz vlastite primarne proizvodnje sa gospodarstva (osim sektora ljekovitog bilja i gljiva gdje je prihvatljivo da 100% sirovine potiče iz otkupa)
- Unaprjeđenje već postojeće prerade poljoprivrednih proizvoda od čega minimalno 20%  mora potjecati iz vlastite primarne proizvodnje sa gospodarstva (izuzev sektora ljekovitog bilja i gljiva gdje je prihvatljivo da 100% sirovine potiče iz otkupa) na način da se stvara novi  proizvod
- Uređenje/unaprjeđenje prodajnog prostora i/ili stvaranje drugih kanala prodaje za izravnu prodaju vlastitih proizvoda  na gospodarstvu
 
Tradicionalni zanati
- Pokretanje djelatnosti tradicionalnog zanata na gospodarstvu
- Unaprjeđenje već postojeće proizvodnje na gospodarstvu koja se odnosi na tradicionalne zanate, a koja rezultira novim proizvodom
- Uređenje/unaprjeđenje prodajnog prostora i/ili stvaranje drugih kanala prodaje za izravnu prodaju vlastitih proizvoda  na gospodarstvu
 
Ruralni turizam
- Pokretanje usluge smještaja na gospodarstvu kapaciteta do maksimalno 10 ležaja uz obavezu kategorizacije u skladu sa važećim zakonskim rješenjima
- Unaprjeđenje već postojećih smještajnih kapaciteta na gospodarstvu do maksimalno 30 ležaja uz obavezu kategorizacije objekta po završetku investicije (ukupno prije i poslije investicije ne može biti kapacitet veći od naprijed navedenog) i objekt mora biti kategoriziran u skladu sa važećim zakonskim rješenjima
- Izgradnja ili unaprjeđenje prostora za pružanje usluga, pripremu i posluživanje hrane na gospodarstvu
- Unaprjeđenje/razvoj turističkih usluga kao što su api komore, edukativni sadržaji (radionice o proizvodnji sira, vina, satovi grnčarstva, tkanja, i sl.) i ostali slični sadržaji koji unaprjeđuju turističku ponudu
- Uređenje izletišta i kampova;
- Uređenje/unaprjeđenje prodajnog prostora za izravnu prodaju domaćih (lokalnih) proizvoda na gospodarstvu (kušaonice, prodaja zanatskih proizvoda i slično)
 
 
Aktivnosti koje se mogu financirati kroz ovaj projekt su:
 
- izgradnja, adaptacija, dogradnja, sanacija i/ili rekonstrukcija objekata za primarnu poljoprivrednu proizvodnju, za preradu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, skladištenje, prodaju i degustaciju proizvoda, za smještaj, pripremu i posluživanje hrane
- nabavka opreme, alata za primarnu proizvodnju i preradu, doradu i pripremu raznih prehrambenih proizvoda, kao i za izradu proizvoda od drveta, vune i drugih materijala, nabavka namještaja za opremanje smještajnih kapaciteta, pribora, alata, komunikacijskih uređaja, hardvera i softvera za kontrolu, praćenje, upravljanje i nadzor nad procesima
- oprema za zaštitu na radu (uključuje i opremu i sredstava za zaštitu od COVID-19)
- oprema za unaprjeđenje upravljanja otpadom i zaštitu okoliša, te oprema za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora
- analize ispravnosti gotovih proizvoda
- troškovi obuka za osoblje direktnog korisnika, potrebne za obavljanja djelatnosti koja je predmetom projektnog prijedloga (ovo uključuje isključivo angažman stručnjaka npr. tehnolog koji će pomoći u pripremi izrade recepture za određeni proizvod)
- usluge dizajna  pakiranja, etiketa i promotivnih materijala, te izrade on-line prodavaonice.
 
 
Eliminacijski kriteriji koji se moraju ispuniti:
- Aktivnosti se moraju provesti u ruralnim područjima Općine Prozor-Rama, izvan administrativnog središta općine - Prozora
- Prijavitelji su upisani u registar poljoprivrednih gospodarstava najkasnije do 01.01.2021. godine i imaju ažurirane podatke za 2021. i 2022. godinu
- Prijavitelji su registrirani najkasnije 01.01.2021. godine (odnosi se na obrte/samostalne poduzetnike, zadruge i poduzeća)
- Prijavitelji trebaju sufinancirati najmanje 25% svojih troškova
- Aktivnosti projekta ne mogu trajati duže od 6 mjeseci
 
 
Općina Prozor-Rama poziva sve zainteresirane potencijalne korisnike da svoje prijave na OBRASCU dostave putem e-maila: [email protected]  najkasnije do 28.10.2022. godine ili dostave na „INFO dan.“ Uz prijavni obrazac obavezno treba dostaviti listu korištenja OPG-a za 2021. i 2022. godinu (besplatno se može preuzeti na šalteru za poljoprivredu Općine Prozor-Rama).
Više informacija o javnom pozivu možete dobiti na „INFO danu“ koji će se u organizaciji Općine Prozor-Rama i Agencije za lokalni razvoj Prozor-Rama održati u ponedjeljak 24.10.2022. godine u dvorani za sastanke HE Rama s početkom u 11 sati. Za sudjelovanje na „INFO danu“ potrebno je prijaviti se putem telefona: 036 770 880 (Agencija za lokalni razvoj Prozor-Rama).
Odabrani korisnici bit će obaviješteni putem telefona te pozvani za dopunu prijavnih obrazaca zajedničke projektne prijave i dostavljanje potrebne dokumentacije.
Projekt EU4AGRI posebnu pažnju skreće na pojednostavljen proces prijave na ovaj javni poziv kao i osiguranu tehničku podršku za unaprjeđenje odabranih projektnih prijedloga za financiranje.
Više informacija o javnom pozivu projekta EU4AGRI, kriterijima i načinima ocjenjivanja prijava možete pronaći na sljedećem linku: 
https://eu4agri.ba/calls/javni-poziv-za-mjeru-podrske-investicijama-u-diverzifikaciju-ekonomskih-i-socijalnih-aktivnosti-u-ruralnim-podrucjima/.
NAČELNIK
dr.Jozo Ivančević

Priloženi dokumenti