JAVNI POZIV

JAVNI POZIV

Predmet ovog Javnog poziva je ostvarivanje prava na banjsko-klimatsko liječenje/medicinsku rehabilitaciju pripadnika braniteljske/boračke populacije u Hercegovačko-neretvanskoj županiji iz srestava Proračuna HNŽ-a sa pozicije Ministarstva za pitanje branitelja/boraca Mostar.

Obrazac zahtjeva sa propisanom dukumentacijom može se dobiti u prostorijama Ministarstva, Krpića 3 88 000 Mostar i na Internet stranici Ministarstva www.mbhnz-k.ba.

Zahtjev za priznavanje prava na banjsko-klimatsko liječenje/medicinsku rehabilitaciju sa potrebnom dokumentacijom podnosi se na sljedeću adresu:

Ministarstvo za pitanje branitelja/boraca - Mostar
Krpića 3 88 000 Mostar
 
Javni poziv je otvoren sve do utroška srestava predviđenih u Proračunu HNŽ-a za 2018. godinu.