JAVNI POZIV

JAVNI POZIV

Na osnovu Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s pozicije Tekućeg transfera drugim razinama vlasti i fondovima - Podrška Europske unije Bosni i Hercegovini u cilju ublažavanja negativnog socio-ekonomskog utjecaja energetske krize (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 46/23) i Odluke o raspisivanju Javnog poziva za raspodjelu sredstava s pozicije Tekućeg transfera drugim razinama vlasti i fondovima - Podrška Europske unije Bosni i Hercegovini u cilju ublažavanja negativnog socioekonomskog utjecaja energetske krize, broj: 05-11/13-1964/23 od 16.10.2023. godine, federalni ministar rada i socijalne politike objavljuje
 
J A V N I   P O Z I V
ZA DODJELU SREDSTAVA S POZICIJE TEKUĆEG TRANSFERA DRUGIM RAZINAMA VLASTI I
FONDOVIMA – PODRŠKA EUROPSKE UNIJE BOSNI I HERCEGOVINI U CILJU UBLAŽAVANJA
NEGATIVNOG SOCIO-EKONOMSKOG UTJECAJA ENERGETSKE KRIZE
 
Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava s pozicije Tekućeg transfera drugim razinama vlasti i fondovima - Podrška Europske unije Bosni i Hercegovini u cilju ublažavanja negativnog socioekonomskogutjecaja energetske krize u ukupnom iznosu od 64.534.646,00 KM (slovima: šezdesetčetiri milijuna petstotina trideset i četiri tisuće šeststotina četrdeset i šest konvertibilnih maraka).

Tekst Javnog poziva i prijavni obrazac možete preuzeti u prilogu.

Prijavne obrazce možete također preuzeti na portirnici u zgradi općine Prozor-Rama.
Popunjeni obrazac sa potrebnom dokumentacijom dostavljate na portirnicu u zgradi općine.
 

 

Priloženi dokumenti