Javni poziv za vršitelja dužnosti

Javni poziv za vršitelja dužnosti

POZIV ZA ISKAZIVANJE NAMJERE RUKOVOĐENJA PODUZEĆEM ZA JAVNI PRIJEVOZ PROZOR - RAMA
 
 
U cilju odabira kvalitetnog rješenja za imenovanje vršitelja dužnosti direktora Poduzeća „Javni prijevoz“ d.o.o.   Prozor – Rama (u daljem tekstu: Poduzeće), pozivam osobe koje smatraju da svojim znanjem i vještinama mogu obavljati zadaću rukovođenja Poduzećem da iskažu i obrazlože svoju namjeru i svoje mogućnosti.
 
Vršitelja dužnosti direktora Poduzeća imenuje Načelnik Općine po mogućnosti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, odnosno u najkraćem mogućem roku u odnosu na prijave odgovarajućih kandidata.

Odlukom o osnivanju Poduzeća definirani su uvjeti za direktora, između ostalog da posjeduje najmanje višu stručnu spremu  ili završen prvi ciklus po Bolonjskom sustavu  prometne, ekonomske ili pravne struke, odnosno društvene ili tehničke struke, i 2 (dvije) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.
 
Osobe koje se namjeravaju javiti na ovaj poziv trebaju napisati pismo namjere koje će sadržavati:
 
-          Kratke elemente životopisa,
-          Kratko viđenje rada i razvoja javnog i drugog prijevoza vezanog za općinu  Prozor – Rama,
-          Kratki prikaz vlastitih znanja i vještina za rukovođenje Poduzećem i svim njegovim procesima.
 
Pisma namjere molimo do 15.02.2017. poslati mailom na adresu: [email protected], ili poštom na adresu:  Općina Prozor – Rama, Kralja Tomislava bb, Prozor – Rama.
 
S poštovanjem!
NAČELNIK
dr. Jozo Ivančević