JAVNI OGLAS radi sporazumnog pribavljanja nekretnina

JAVNI OGLAS radi sporazumnog pribavljanja nekretnina
"Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa između privatnih korisnika i općine Prozor-Rama"

Na temelju članka 23 Zakona o izvlaštenju („Službene novine F BiH, broj: 70/07, 36/10, 27/10, 27/10, 27/12), korisnika izvlaštenja općine Prozor – Rama, objavljuje
 
J A V N I    O G L A S
radi sporazumnog pribavljanja nekretnina
 
Odlukom Općinskog vijeća Prozor – Rama broj: 01-06-1357/14 od 17.06.2014.godine, utvrđen je javni interes za izgradnju – rekonstrukciju ulice Dive Grabovčeve (bivša ulica Tome Mendeš) u Prozoru, koja je u skladu sa glavnim projektom Rekonstrukcija ulice Dive Grabovčeve L=398,00 m od prosinca 2012 godine, izrađen od strane „INTEGRA“ d.d. Mostar, te da se može pristupiti potpunom izvlaštenju dijela nekretnina navedenih u točci I te Odluke.
 
Pozivaju se sljedeći vlasnici nekretnina:
 • Grcić (Meho) Hašim
 • Rajič ud. Stanka Zdravka i Rajič (Marijan) Karlo
 • Ivančević (Jozo) Ivo
 • Papak (Ante) Alojzije
 • Sabljo ud. Ive Ana, Sabljo (Ivo) Katarina, Ružica i Ivana
 • Sičaja (Marko) Mile
 • Lovrić (Pavo) Milan
 • Čuljak (Ante) Luka
 • Penava (Franjo) Nikola
 • Baketarić (Tomo) Antonija
 • Zadrić (Mato) Zora
 • Glavaš (Mato) Ana
 • Hadžić (Fedrid) Munevera
Radi pokušaja sporazumnog rješavanja sticanja prava vlasništva na zemljištu koje je neophodno potrebno radi rekonstrukcije ulice Dive Grabovčeve u Prozoru.
Zainteresirani vlasnici, nakon objave ovog oglasa, mogu doći u prostoje općine Prozor – Rama u ul. K. Tomislava bb u Prozoru,  svakim radinim danom od 8 do 16 sati,
kontakt osoba Ivica Tomić, dipl. ing. građ. – Pomoćnik načelnika.
Ukoliko se vlasnici nekretnina u ostavljenom roku ne jave na ovaj oglas, smatrat  će se da nisu zainteresirani za sporazumno rješavanje pitanja vlasništva na nekretninama, te će se sukladno odredbama Zakona o izvlaštenju pokrenuti postupci izvlaštenja pred nadležnom Općinskom službom.
Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u sredstvima informiranja
 
 Načelnik
dr. Jozo Ivančević