23. sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama

Na temelju članka 61. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor - Rama (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 3/04), s a z i v a m 23. (dvadesettreću), sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama, koja će se održati dana 24. veljače 2015. godine (utorak) u HE Rama – dvorana za sastanke u Prozoru s početkom rada u 09,00 sati.
 
S predloženim dnevnim redom:


Dnevni red
 
  1. Usvajanje Izvatka iz zapisnika s 22 – e sjednice Općinskog vijeća Prozor – Rama,
  2. Informacija o stanju u Domu zdravlja „Rama“ s prijedlogom mjera,
  3. Nacrt Izmjena i dopuna Prostornog plana općine Prozor – Rama,
  4. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za procjenu prometne vrijednosti nekretnina,
  5. Izvješće o izvršenim procjenama prometne vrijednosti nekretnina i prava u 2014. godini i naplati poreza,
  6. Pitanja i Inicijative vijećnika.
 
PREDSJEDNIK
Esad E. Dželilović