19. sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama

Na temelju članka 61. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor - Rama ("Službeni glasnik općine Prozor/Rama", broj: 3/04), s a z i v a m 19. (devetnaestu), sjednicu Općinskog vijeća Prozor/Rama, koja će se održati dana 15. 07. 2014. godine (utorak) u HE Rama - sala za sastanke u Prozoru sa početkom rada u 10,00 sati.
 
Za sjednicu predlažem sljedeći:
Dnevni red
 
 1. Usvajanje Izvatka iz zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća Prozor - Rama,
 2. Izvješće o radu JP „Radio Rama" d.o.o. za period 01.01. do 31.12.2013.godine sa Informacijom o izvješću Općinske službe,
 3. Izvješće o radu JKP „Vodograd" d.o.o. Prozor - Rama o poslovanju za 2013.godinu sa Informacijom o izvješću Općinske službe,
 4. Izvješće o radu JP „Veterinarska stanica" d.o.o. o poslovanju za period 01.01. do 31.12.2013.godine sa Informacijom o izvješću Općinske službe,
 5. Izvješće o radu JU „Gradska ljekarna" Prozor - Rama za 2013.godinu,
 6. Prijedlog Odluke o osnivanju Agencije za lokalni ekonomski razvoj Prozor - Rama,
 7. Informacija o stanju u poljoprivredi na području općine Prozor - Rama u 2013.godini sa Informacijom o poduzetim aktivnostima na identifikaciji i sprečavanju širenja q - groznice,
 8. Informacija o uspjehu i vladanju učenika osnovnih i Srednje škole na području općine Prozor - Rama u školskoj 2013/2014 godini,
 9. Informacija o stanju u oblasti primarne zdravstvene zaštite građana,
 10. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju mjesnih zajednica,
 11. Davanja mišljenja na imenovanje v.d. ravnatelja osnovne škole Marka Marulića Prozor,
 12. Pitanja i Inicijative vijećnika.
 
PREDSJEDNIK
 Esad E. Dželilović