odluke_2020

 1. ODLUKA O UVIJETIMA I NAČINU FINANCIRANJA I UREĐENJA PROČELJA STAMBENIH OBJAKATA U PROZORU
 2. ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE TROŠKOVA DOPUNSKOG PREMJERA U POSTUPKU RJEŠAVANJA PRIGOVORA TIJEKOM IZLAGANJA NA JAVNI UVID PODATAKA IZMJERE I KATASTARSKOG KLASIRANJA ZEMLJIŠTA U KATASTARSKOJ OPĆINI GMIĆI
 3. ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRAVA I DODJELI JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI ZA NOVOROĐENO DIJETE ZA 2020.GOD
 4. ODLUKA O UTVRĐIVANJU NACRTA IZMEJENA I DOPUNE REGULACISKOG PLANA CENTAR PROZOR ZA VREMENSKI PERIOD OD 2015 DO 2020 GODINE
 5. ODLUKA O UTVRĐIVANJU KONAČNE GRAĐEVNE CIJENE ZA PRETHODNU 2019 GODINU
 6. ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA PERIOD 1.1. 31.12.2020.
 7. ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA PERIOD 1.1. 31.12.2019.
 8. ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PROZOR - RAMA ZA 1.1. - 30.6. 2020 GOD SA IZVJEŠĆEM O KORIŠTENJU SREDSTAVA REZERVE
 9. ODLUKA O SUBVENCIONIRANJU TROŠKOVA KATASTARSKIH USLUGA UTVRĐIVANJA I PROVOĐENJA PROMJENEA NA NEKRETNINAMA CIJEPANJA PARCELE NA PODRUČJU OPĆINE PROZOR RAMA
 10. ODLUKA O PRIJEVOZU UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA NA POJEDINIM RELACIJAMA
 11. ODLUKA O POTVRĐIVANJU IMENOVANJA OPĆINSKOG JAVNOG PRAVOBRANITELJA PROZOR – RAMA
 12. ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE PROZOR RAMA ZA 2021
 13. ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O PRIVREMENOM OBAVLJANJU GOSPODARSKE DJELATNOSTI NA PODRUČJU OPĆINE PROZOR – RAMA
 14. ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O NAKNADI ZA POSTAVLJANJE I POPRAVAK PODZEMNIH I NADZEMNIH INSTALACIJA NA JAVNIM POVRŠINAMA U OPĆINI PROZOR RAMA
 15. ODLUKA O IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA PROZOR RAMA
 16. ODLUKA O IZBORU I IMENOVANJU KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJE MANDATNO-IMUNITITSKA PITANJA
 17. ODLUKA O IZBORU DOPREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA PROZOR RAMA
 18. ODLUKA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA STATUTARNA PITANJA POSLOVNIK I PROPISE
 19. ODLUKA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PRORAČUN, FINANCIJE I DRUŠTVENI NADZOR
 20. ODLUKA O FINACIRANJU DEFICITA IZ GOTOVINSOG TOKA
 21. ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOTI NA UGOVOR O DALJNJEM REGULIRANJU MEĐUSOBNIH OBAVEZA PO UGOVORIMA PO PROGRAMU POTICAJA ZA ZAPOŠLJAVANJE U OPĆINI PROZOR -RAMA