odluke_2017

 1. ODLUKA O UTVRĐIVANJU NACRTA IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA OPĆINE PROZOR-RAMA
 2. ODLUKA O DODJELI GRANT SREDSTAVA ZA ZAPOŠLJAVANJE PO PROGRAMU POKRETANJA NOVOG POGONA PROIZVODNJE TEKSTILNIH PROIZVODA RAMA TEX PROZOR RAMA
 3. ODLUKA O DONOŠENJU I PROVOĐENJU IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA OPĆINE PROZOR-RAMA
 4. ODLUKA O DONOŠENJU I PROVOĐENJU IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA OPĆINE PROZOR-RAMA
 5. ODLUKA O DONOŠENJU I PROVOĐENJU IZMJENE I DOPUNE REGULACIJSKOG PLANA CENTAR PROZOR ZA VREMENSKI PERIOD OD 2015 do 2020 GODINE
 6. ODLUKA O DONOŠENJU I PROVOĐENJU IZMJENE I DOPUNE REGULACIJSKOG PLANA CENTAR PROZOR ZA VREMENSKI PERIOD OD 2015 do 2020 GODINE
 7. ODLUKA O FINANCIRANJU DEFICITA IZ GOTOVINSKOG TOKA
 8. ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI
 9. ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI
 10. ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O USPOSTAVI MATIČNIH PODRUČJA OPĆINE PROZOR RAMA
 11. ODLUKA O O USVAJANJU LOKALNOG AKCIJSKOG PLANA ZAŠTITE OKOLIŠA OPĆINE PROZOR – RAMA
 12. ODLUKA O O UTVRĐIVANJU PREDNACRTA IZMJENE I DOPUNE REGULACIJSKOG PLANA CENTAR PROZOR ZA VREMENSKI PERIOD OD 2015 do 2020 GODINE
 13. ODLUKA O OIZMJENI I DOPUNI ODLUKE O UPRAVNIM PRISTOJBAMA SA TARIFOM UPRAVNIH PRISTOJBI U OPĆINI PROZOR-RAMA
 14. ODLUKA O OSNIVANJU PODUZEĆA ZA JAVNI PRIJEVOZ d.o.o. PROZOR-RAMA
 15. ODLUKA O PRODAJI PUTNIČKOG MOTORNOG VOZILA
 16. ODLUKA O STAVLJANJU IZVAN SNAGE ODLUKE O JAVNOM REEMITIRANJU, EMITIRANJU SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA PROZOR – RAMA
 17. ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PROZOR RAMA ZA 2016.GODINU
 18. ODLUKA O UTVRĐIVANJU NACRTA IZMJENE I DOPUNE REGULACIJSKOG PLANA CENTAR PROZOR ZA VREMENSKI PERIOD OD 2015 do 2020 GODINE
 19. ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRAVA I DODJELE JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI ZA NOVOROĐENO DIJETE ZA 2017.GODINU
 20. ODLUKA O UTVRĐIVANJU PREDNACRTA IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA OPĆINE PROZOR-RAMA
 21. ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSJEČNE KONAČNE GRAĐEVNE CIJENE 1 M2 KORISNE STAMBENE POVRŠINE NA PODRUČJU OPĆINE PROZOR RAMA ZA 2016. GODINU