odluke_2013

 
 1. ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA, PITANJA BRANITELJA, SOCIJALNA PITANJA, PRITUŽBE GRAĐANA
 2. ODLUKA O DONOŠENJU I PROVOĐENJU PROSTORNOG PLANA OPĆINE PROZOR RAMA ZA VREMENSKI PERIOD OD 2010 DO 2020 GODINE
 3. ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA STATUTARNA PITANJA, POSLOVNIK I PROPISE
 4. ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PRORAČUN, FINANCIJE I DRUŠTVENI NADZOR
 5. ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O PRIVREMENOM OBAVLJANJU GOSPODARSKE DJELATNOSTI NA PODRUČJU OPĆINE PROZOR-RAMA
 6. ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE PROZOR RAMA ZA 2014
 7. ODLUKA O KORIŠTENJU AUTOBUSNIH KOLODVORA I STAJALIŠTA KOJA SE MOGU KORISTITI ZA ODREĐENI RANG AUTOBUSNE LINIJE NA PODRUČJU OPĆINE PROZOR RAMA
 8. ODLUKA O O IZMJENI ODLUKE O PRIVREMENOM OBAVLJANJU GOSPODARSKE DJELATNOSTI NA PODRUČJU OPĆINE PROZOR-RAMA
 9. ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O UTVRĐIVANJU VISINE IZNOSA NAKNADE ZA TROŠKOVE PRIJEVOZA DJELATNIKA OSNOVNIH ŠKOLA KOJIMA JE
 10. ODLUKA O ODOBRAVANJU PRIJENOSA PRAVA KORIŠTENJA NA MOTORNIM VOZILIMA
 11. ODLUKA O PLAĆAMA I NAKNADAMA U TIJELIMA UPRAVE OPĆINE PROZOR RAMA
 12. ODLUKA O SUBVENCIONIRANJU PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJE ŠKOLE U PROZORU S PREBIVALIŠTEM NA PODRUČJU OPĆINE PROZOR RAMA
 13. ODLUKA O USPOSTAVI JEDINSTVENOG MATIČNOG PODRUČJA
 14. ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PROZOR RAMA ZA 2012
 15. ODLUKA O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA
 16. ODLUKA O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA
 17. ODLUKA O UTVRĐIVANJU KONAČNE GRAĐEVNE CIJENE 1 M2 KORISNE STAMBENE POVRŠINE NA PODRUČJU OPĆINE PROZOR RAMA ZA 2012.GOD
 18. ODLUKA O UTVRĐIVANJU MJESEČNE NAKNADE OPĆINSKIM VIJEĆNICIMA I ČLANOVIMA RADNIH TIJELA
 19. ODLUKU O UTVRĐIVANJU PROSJEČNE KONAČNE GRAĐEVNE CIJENE 1 M2 KORISNE STAMBENE POVRŠINE NA PODRUČJU OPĆINE PROZOR RAMA ZA 2012.GOD