Press centar

Članci sa oznakom: volonteri

08.01.2024. 11:51    Javni oglasi   Javni poziv za odrađivanje volonterskog rada u Općini Prozor-Rama za 2024. godinu Pozivaju se sve neuposlene osobne visoke i više školske spreme koje nemaju radnog iskustava u struci da iskažu svoj interes za volontiranje, radi stjecajna radnog iskustva u struci.
12.01.2023. 10:34    Natječaji   Javni poziv za odrađivanje volonterskog rada u Općini Prozor-Rama za 2023.godinu Odrađivanje volonterskog rada u Općini Prozor-Rama za 2023.godinu
02.12.2019. 09:20    Obavijesti   JAVNI POZIV za odrađivanje volonterskog rada u Općini Prozor-Rama za 2020.godinu Odabir kandidata izvršit će se sukladno proračunskim sredstvima i potrebama subjekata u kojima bi se obavljao volonterski rad.
07.01.2019. 11:31    Javni oglasi   JAVNI POZIV za odrađivanje volonterskog rada u Općini Prozor-Rama za 2019.godinu Pozivaju se sve neuposlene osobne visoke i više školske spreme koje nemaju radnog iskustava u struci, a nalaze se na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, da iskažu svoj interes za volontiranje, radi stjecajna radnog iskustva u struci.