Press centar

Članci sa oznakom: udruge proistekle iz rata

05.12.2023. 07:54    Javni oglasi   Javni poziv za financiranje i sufinanciranje projekata udruga proisteklih iz rata za 2023. godinu Općina Prozor-Rama raspisala je Javni poziv za financiranje i sufinanciranje projekata udruga proisteklih iz rata za 2023. godinu.
02.09.2022. 11:50    Javni oglasi   JAVNI POZIV za financiranje i sufinanciranje projekata udruga proisteklih iz rata za 2022. godinu Financiranje i sufinanciranje projekata udruga proisteklih iz rata za 2022. godinu
31.08.2021. 11:11    Javni oglasi   Javni poziv za financiranje i sufinanciranje projekata udruga proisteklih iz rata za 2021. godinu Javni poziv za financiranje i sufinanciranje projekata udruga proisteklih iz rata za 2021. godinu
16.09.2020. 11:18    Natječaji   Javni poziv Financiranje i sufinanciranje projekata udruga proisteklih iz rata za 2020. godinu
04.09.2019. 11:27    Obavijesti   Javni poziv Javni poziv za financiranje i sufinanciranje projekata udruga proisteklih iz rata za 2019. godinu
18.07.2018. 09:11    Javni oglasi   Javni poziv za financiranje i sufinanciranje projekata udruga proisteklih iz rata za 2018. godinu Pravo prijave imaju Udruge proistekle iz rata koje su registrirane u Bosni i Hercegovini, imaju sjedište na području općine Prozor-Rama, a čiji projekti se provode u interesu i na području općine Prozor-Rama.
17.05.2016. 12:45    Obavijesti   JAVNI POZIV za financiranje i sufinanciranje projekata udruga proisteklih iz rata za 2016. godinu Načelnik općine Prozor-Rama, upućuje JAVNI POZIV za financiranje i sufinanciranje projekata udruga proisteklih iz rata za 2016. godinu.
30.03.2015. 16:00    Javni oglasi   Javni poziv za financiranje i sufinanciranje projekata udruga proisteklih iz rata za 2015. godinu Udruge proistekle iz rata koje su registrirane u Bosni i Hercegovini, imaju sjedište na području općine Prozor-Rama, a čiji projekti se provode u interesu i na području općine Prozor-Rama