Press centar

Članci sa oznakom: javni poziv

23.04.2019. 11:41    Obavijesti   Javni poziv za financiranje biznisa za marginalizirane grupe žena Program podrške marginaliziranim grupama žena u razvoju biznisa usmjeren je ka poticanju žena za pokretanje vlastitog obrta.
17.04.2019. 11:47    Obavijesti   JAVNI POZIV Odabir korisnika sredstava za poticaj poljoprivrednoj proizvodnji na području općine Prozor-Rama za 2019. godinu
08.02.2019. 08:34    Javni oglasi   Javni poziv za poljoprivredne proizvođače Cilj javnog poziva je modernizacija proizvodnje i jačanje proizvodne konkurentnosti kroz uvođenje novih tehnologija i inovacija u proces primarne proizvodnje.
07.01.2019. 11:31    Javni oglasi   JAVNI POZIV za odrađivanje volonterskog rada u Općini Prozor-Rama za 2019.godinu Pozivaju se sve neuposlene osobne visoke i više školske spreme koje nemaju radnog iskustava u struci, a nalaze se na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, da iskažu svoj interes za volontiranje, radi stjecajna radnog iskustva u struci.
27.09.2018. 12:45    Javni oglasi   Javni poziv za financiranje i sufinanciranje projekata mladih i nevladinih organizacija za 2018. godinu Rok za podnošenje prijave programa i projekata za financijsku potporu iz sredstava općinskog proračuna je 7 (sedam) dana od dana objavljivanja ovog poziva.
18.07.2018. 09:11    Javni oglasi   Javni poziv za financiranje i sufinanciranje projekata udruga proisteklih iz rata za 2018. godinu Pravo prijave imaju Udruge proistekle iz rata koje su registrirane u Bosni i Hercegovini, imaju sjedište na području općine Prozor-Rama, a čiji projekti se provode u interesu i na području općine Prozor-Rama.
29.06.2018. 11:47    Obavijesti   Javni poziv Javni poziv za odabir korisnika za revitalizaciju voćnjaka šljive i podizanje novih nasada šljive na području općine Prozor-Rama.
29.06.2018. 11:39    Obavijesti   Javni poziv za odabir korisnika grant sredstava po Programu poticaja za zapošljavanje u općini Prozor-Rama Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava iz sredstava za poticanje zapošljavanja na području općine Prozor-Rama za 2018. godinu.
18.06.2018. 09:54    Javni oglasi   JAVNI POZIV Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na banjsko-klimatsko liječenjje/medicinsku rehabilitaciju za pripadnike braniteljske populacije u HNŽ-u.
07.06.2018. 13:54    Javni oglasi   Javni poziv Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava pomoći upošljavanja i samoupošljavanja branitelja i članova njihovih obitelji u Hercegovačko-neretvanskoj županiji.
04.06.2018. 14:55    Obavijesti   Javni poziv za odabir korisnika sredstava za poticaj poljoprivrednoj proizvodnji na području općine Prozor-Rama za 2018. godinu Temeljem Programa utroška sredstava za razvoj poljoprivrede sa kriterijima raspodjele broj; 01/1-16-39/18, raspisuje se Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odabir korisnika za poticaj poljoprivrednoj proizvodnji na području općine Prozor–Rama za 2018. godinu.
28.05.2018. 11:42    Obavijesti   OBAVIJEST O REZULTATIMA JAVNOG POZIVA Preliminarna rang lista potencijalnih korisnika FBiH za Hercegovačko-neretvanski kanton za općine/grad Mostar, Konjic, Jablanica, Čapljina, Stolac, Prozor-Rama i Ravno.
18.01.2018. 09:08    Obavijesti   Javni poziv JAVNI POZIV za podnošenje prijava za program pomoći održivog povratka „Podrška zapošljavanju/samozapošljavanju povratnika u poljoprivredi u periodu 2018. i 2019. godine“
09.01.2018. 08:31    Javni oglasi   JAVNI POZIV (VOLONTERI) JAVNI POZIV za odrađivanje volonterskog rada u Općini Prozor-Rama za 2018. godinu
18.07.2017. 21:05    Obavijesti   Ponovljeni Javni poziv za prodaju službenog motornog vozila Općina Prozor-Rama uputila je ponovljeni Javni poziv za prodaju motornog vozila.
19.06.2017. 09:00    Natječaji   Javni poziv za financiranje i sufinanciranje projekata udruga proisteklih iz rata za 2017. JAVNI POZIV za financiranje i sufinanciranje projekata udruga proisteklih iz rata za 2017. godinu
06.06.2017. 09:41    Obavijesti   Javni poziv za odabir korisnika srestava za poticaj u poljoprivrednoj proizvodnji Raspisuje se javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odabir korisnika za poticaj poljoprivrednoj proizvodnji na području općine Prozor–Rama za 2017. godinu.
03.04.2017. 11:21    Javni oglasi   Drugi poziv za podnošenje projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava EU ProLocal Program ima za cilj poboljšati konkurentnost odabranih poslovnih lokacija i njihovih malih i srednjih poduzeća.
01.02.2017. 12:43    Javni oglasi   Javni poziv za vršitelja dužnosti Poziv za iskazivanje namjere rukovođenja poduzećem za Javni prijevoz Prozor-Rama.
11.01.2017. 10:08    Obavijesti   JAVNI POZIV za odrađivanje volonterskog rada u Općini Prozor-Rama za 2017. godinu "Pozivaju se sve neuposlene osobe visoke i više školske spreme koje nemaju radnog iskustva u struci, a nalaze se na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, da iskažu svoj interes za volontiranje, radi stjecanja radnog iskustva u struci."
29.08.2016. 21:51    Obavijesti   Javni poziv za dodjelu sredstava u svrhu uređenja i zaštite poljoprivrednog zemljišta Predmet Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva (prijava) za korištenje namjenskih sredstava prikupljenih od zakupa i promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe na području Hercegovačko-neretvanske županije/kantona...
25.08.2016. 14:24    Obavijesti   Javni poziv za odabir projekata iz oblasti socijalne politike Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ objavilo je Javni poziv za odabir projekata iz oblasti socijalne politike koji se planiraju financirati/ sufinancirati...
13.06.2016. 13:44    Obavijesti   JAVNI POZIV Izbor potencijalnih trenera za obuku predsjednika i članova biračkih odbora
17.05.2016. 12:45    Obavijesti   JAVNI POZIV za financiranje i sufinanciranje projekata udruga proisteklih iz rata za 2016. godinu Načelnik općine Prozor-Rama, upućuje JAVNI POZIV za financiranje i sufinanciranje projekata udruga proisteklih iz rata za 2016. godinu.
10.05.2016. 12:21    Obavijesti   Javni poziv za financiranje i sufinanciranje projekata mladih i nevladinih organizacija za 2016. godinu. Načelnik općine Prozor-Rama upućuje Javni poziv za financiranje i sufinanciranje projekata mladih i nevladinih organizacija za 2016. godinu.
15.04.2016. 14:11    Obavijesti   Javni poziv za odabir korisnika grant sredstava po Programu poticaja za zapošljavanje u općini Prozor-Rama Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava iz sredstava za poticanje zapošljavanja na području općine Prozor-Rama za 2016. godinu.
11.04.2016. 09:04    Obavijesti   Javni poziv za poticaj poljoprivrednoj proizvodnji Raspisuje se javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odabir korisnika za poticaj poljoprivrednoj proizvodnji na području općine Prozor–Rama za 2016. godinu.
31.03.2016. 13:05    Obavijesti   Javni poziv za proljetnu sadnju jagodičastog voća Ekološka udruga poljoprivrednih i prehrambenih proizvođača „EKO PLOD“ i firma „Šumski Plod“ d.o.o, uz potporu općine Prozor – Rama, objavljuju Javni poziv za odabir korisnika/ca za podizanje nasada jagodičastog voća...
25.03.2016. 11:04    Obavijesti   Javni poziv Uprava za prognanike i izbjeglice HNŽ/K dana 23.03.2016. u dnevnim novinama objavila je Javni poziv raseljenim osobama i povratnicima za ponošenje zahtjeva za dodjelu donacija u građevinskom materijalu („Male donacije“).
03.03.2016. 13:55    Obavijesti   Javni poziv (uzgoj malina) EKOLOŠKA UDRUGA POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVOĐAČA uz podršku Općine Prozor-Rama organiziraju predavanje na temu „Suvremena tehnologija uzgoja maline“