Press centar

Članci sa oznakom: javni poziv

27.03.2023. 15:37    Obavijesti   Ponovljeni poziv članovima/icama organizacija civilnog društva za prijave za učešće u evaluacijskoj komisiji u Općini Prozor-Rama Ponovljeni poziv članovima/icama organizacija civilnog društva za prijave za učešće u evaluacijskoj komisiji u Općini Prozor-Rama
17.03.2023. 09:33    Javni oglasi   Poziv članovima/icama organizacija civilnog društva za prijave za učešće u evaluacionoj komisiji u Općini Prozor-Rama Poziv članovima/icama organizacija civilnog društva za prijave za učešće u evaluacionoj komisiji u Općini Prozor-Rama
13.03.2023. 09:00    Javni oglasi   Poziv na 3. mentorski sastanak Poziv organizacijama civilnog društva za učešće na trećem mentorskom sastanku u okviru Javnog poziva
08.03.2023. 09:03    Javni oglasi   Poziv organizacijama civilnog društva za učešće na drugom mentorskom sastanku u okviru Javnog poziva Poziv organizacijama civilnog društva za učešće na drugom mentorskom sastanku u okviru Javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokracije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) u općini Prozor-Rama
23.02.2023. 14:13    Javni oglasi   JAVNI POZIV za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2023. godini. Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavljuje JAVNI POZIV za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2023. godini.
21.02.2023. 08:53    Javni oglasi   JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA ReLOaD2 je regionalni projekat kojeg financira Europska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u šest zemalja/teritorija Zapadnog Balkana.
10.02.2023. 12:52    Javni oglasi   Poziv na javnu raspravu Pozivaju se sve organizacije civilnog društva (OCD) sa područja općine Prozor-Rama da prisustvuju Javnoj raspravi odabira prioritetnih oblasti Javnog poziva za 2023. godinu.
17.01.2023. 14:20    Javni oglasi   JAVNI POZIV Javna rasprava o Nacrtu Strategije razvoja općine Prozor-Rama 2022.-2027.
16.01.2023. 07:56    Javni oglasi   Javni poziv Javni poziv za podnošenje prijava za imenovanje Povjerenstava za tehnički pregled građevina Općine Prozor-Rama
12.01.2023. 10:34    Natječaji   Javni poziv za odrađivanje volonterskog rada u Općini Prozor-Rama za 2023.godinu Odrađivanje volonterskog rada u Općini Prozor-Rama za 2023.godinu
22.11.2022. 13:46    Obavijesti   Objavljen novi Javni poziv za mjeru podrške investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju U okviru projekta EU4AGRI, koji financira Evropska unija, objavljen je Javni poziv za mjeru podrške investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju.
19.10.2022. 10:41    Javni oglasi   JAVNI POZIV Javni poziv za izbor potencijalnih kandidata za zajednički projekt općine Prozor-Rama u okviru EU4AGRI projekta
05.10.2022. 12:12    Javni oglasi   Javni poziv Javni poziv za financiranje i sufinanciranje projekata mladih i nevladinih organizacija za 2022. godinu.
02.09.2022. 11:50    Javni oglasi   JAVNI POZIV za financiranje i sufinanciranje projekata udruga proisteklih iz rata za 2022. godinu Financiranje i sufinanciranje projekata udruga proisteklih iz rata za 2022. godinu
08.06.2022. 07:39    Obavijesti   JAVNI poziv za odabir korisnika za revitalizaciju voćnjaka šljive na području općine Prozor-Rama za sadnju 2022. godine Potporu poljoprivrednoj proizvodnji, podizanje nasada šljive, dodjeljivat će se poljoprivrednim proizvođačima u sadnom materijalu na području općine Prozor –Rama.
25.05.2022. 11:46    Javni oglasi   JAVNI POZIV Javni poziv za izbor i imenovanje članova Zdravstvenog vijeća općine Prozor-Rama
15.03.2022. 11:40    Javni oglasi   Javni poziv za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih u općini Prozor-Rama Predmet Javnog poziva je podnošenje zahtjeva i utvrđivanje liste kandidata za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih
08.03.2022. 11:50    Javni oglasi   JAVNI POZIV JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA
12.01.2022. 11:31    Obavijesti   Javni poziv za odrađivanje volonterskog rada u Općini Prozor-Rama za 2022.godinu Pozivaju se sve neuposlene osobne visoke i više školske spreme koje nemaju radnog iskustava u struci,da iskažu svoj interes za volontiranje,radi stjecajna radnog iskustva u struci.
22.10.2021. 14:14    Javni oglasi   Javni poziv za prikupljanje prijava zainteresiranih za rad u novoj tvornici u Prozoru GS HOLDING GmbH, Regensburg, Njemačka objavljuje Javni poziv za prikupljanje prijava zainteresiranih za rad u novoj tvornici u Prozoru
15.10.2021. 11:29    Javni oglasi   Javni poziv za poticaj za zapošljavanje Javni poziv za odabir korisnika grant sredstava po Programu poticaja za zapošljavanje u općini Prozor-Rama
31.08.2021. 11:17    Javni oglasi   Javni poziv za financiranje i sufinanciranje projekata mladih i nevladinih organizacija za 2021. godinu. Javni pozivza financiranje i sufinanciranje projekata mladih i nevladinih organizacija za 2021. godinu.
31.08.2021. 11:11    Javni oglasi   Javni poziv za financiranje i sufinanciranje projekata udruga proisteklih iz rata za 2021. godinu Javni poziv za financiranje i sufinanciranje projekata udruga proisteklih iz rata za 2021. godinu
01.07.2021. 12:39    Obavijesti   Javni poziv za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih u općini Prozor-Rama Predmet Javnog poziva je podnošenje zahtjeva i utvrđivanje liste kandidata za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih
12.05.2021. 12:36    Javni oglasi   Javni Poziv za poticaj poljoprivrednoj proizvodnji Javni poziv za odabir korisnika sredstava za poticaj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju na području općine Prozor-Rama za 2021. godinu
22.03.2021. 08:22    Obavijesti   NOVI JAVNI POZIV U OKVIRU VIA DINARICA UNDP u BIH objavio je Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava za podršku uključivanju domaćih tradicionalnih proizvoda.
17.12.2020. 14:53    Obavijesti   JAVNI POZIV Transfer za jačanje turističkih kapaciteta
15.12.2020. 10:40    Natječaji   Javni poziv Odrađivanje volonterskog rada u Općini Prozor-Rama za 2021.godinu
08.12.2020. 08:33    Obavijesti   Javni poziv za iskazivanje interesa za sudjelovanjem u zajedničkom projektu i oblasti ruralnog razvoja Poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama u ruralni turizam
29.10.2020. 09:59    Javni oglasi   Natječaj za nevladine udruge za 2020. godinu Javni poziv za financiranje i sufinanciranje projekata mladih i nevladinih organizacija za 2020. godinu.