Press centar

Članci sa oznakom: izmjene i dopune

17.05.2022. 12:01    Javne nabave   Izmjene i dopune plana javnih nabava općine prozor-rama za 2022. godinu Usvaja se II. izmjena i dopuna Plana javnih nabava općine Prozor-Rama za 2022. godinu
14.03.2022. 11:58    Javne nabave   Izmjene i dopune plana javnih nabava općine prozor-rama za 2022. godinu Usvajaju se izmjene i dopune Plana javnih nabava općine Prozor-Rama za 2022. godinu
15.07.2019. 09:49    Javne nabave   Izmjene i dopune Plana javnih nabava za 2019. godinu Usvaja se II. izmjena i dopuna Plana javnih nabava općine Prozor-Rama za 2019. godinu
04.04.2019. 11:38    Obavijesti   Izmjene i dopune Prostornog plana Javna rasprava o nacrtu, izmjena i dopuna Prostornog plana općine Prozor-Rama
01.04.2019. 13:10    Javne nabave   Izmjene i dopune Plana javnih nabava Usvajaju se izmjene i dopune Plana javnih nabava općine Prozor-Rama za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: “Plan nabava”).
28.11.2017. 14:36    Javne nabave   Izmjene i dopune plana javnih nabava Usvajaju se izmjene i dopune Plana javnih nabava općine Prozor-Rama za 2017. godinu.
02.12.2016. 12:00    Javne nabave   Izmjene i dopune plana javnih nabava za 2016. godinu Načelnik Općine donosi ODLUKU o usvajanju izmjena i dopuna plana javnih nabava općine Prozor-Rama za 2016. godinu.