Press centar

Članci sa oznakom: izbor ponuditelja

03.09.2020. 08:50    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja Prijevoz učenika osnovnih škola u općini Prozor-Rama u školskoj 2020/21 godini (ponovljeni postupak)
12.08.2020. 09:20    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja Nabava vatrogasne opreme za DVD Prozor-Rama
04.06.2020. 08:12    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja Nabava drva za ogrijev i peleta za osnovne škole i korisnike socijalne pomoći Centra za socijalni rad općine Prozor-Rama
05.09.2019. 11:15    Javne nabave   Odluke o izboru ponuditelja Odluke o izboru ponuditelja
29.07.2019. 11:28    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja Nabava usluga izrade Monografije Rama
23.07.2019. 08:22    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja Nabava drva za ogrijev i peleta za osnovne škole i korisnike socijalne pomoći Centra za socijalni rad općine Prozor-Rama
02.07.2019. 09:02    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja Rekonstrukcija krova O.Š. Ivan Mažuranić Gračac
01.07.2019. 09:00    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja Izgradnja i uređenje Gradske mrtvačnice, II faza
15.05.2019. 09:10    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja Nabava i ugradnja tehničke zaštite i evidencije radnog vremena u objektima zgrade Općine u Prozoru
13.05.2019. 09:06    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja Radovi na sanaciji podova učionica u objektu Srednje škole Prozor
30.04.2019. 09:04    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja Sanacija i asfaltiranje lokalnih cesta i ulica na području općine Prozor-Rama (okvirni sporazum)
29.04.2019. 08:56    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja Izgradnja višenamjenske dvorane u mjestu Gračac, općina Prozor-Rama
03.04.2019. 09:08    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja Izgradnja stepeništa i plaže u mjestu Ustirama
27.03.2019. 09:13    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja Izgradnja vodoopskrbe naselja Hudutsko
19.02.2019. 12:21    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja "Nabava goriva za automobile za tijela uprave općine Prozor-Rama za 2019. godinu"
06.02.2019. 09:36    Obavijesti   Odluka o izboru ponuditelja "Nabava lož ulja za javne ustanove i osnovne škole na području općine Prozor-Rama za 2019. godinu"
05.02.2019. 12:41    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja "Nabava uredskog materijala i tonera za tijela uprave općine Prozor-Rama i osnovne škole na području Općine za 2019. godinu"
22.06.2018. 08:12    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja "Nabava goriva za automobile za tijela uprave općine Prozor-Rama za 2018. godinu"
08.06.2018. 12:28    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja "Radovi na uređenju fasade i krova O.Š. Marka Marulića Prozor"
07.06.2018. 13:44    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja "Izgradnja svlačionice na Gradskom stadionu u Prozoru"
07.06.2018. 13:32    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja "Nabava drva za ogrijev i peleta za osnovne škole i korisnike socijalne pomoći Centra za socijalni rad općine Prozor-Rama (sezona 2018/2019)"
21.02.2018. 09:54    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja "Nabava goriva za automobile za tijela uprave općine Prozor-Rama za 2018. godinu"
05.02.2018. 12:52    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja Nabava lož ulja za javne ustanove i osnovne škole na području općine Prozor-Rama za 2018. godinu
30.01.2018. 13:24    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja (Uredski materijal i toneri) "Nabava uredskog materijala i tonera za tijela uprave općine Prozor-Rama i osnovne škole na području Općine za 2018. godinu"
07.11.2017. 12:29    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja (zimsko održavanje lokalnih cesta) “Zimsko održavanje lokalnih cesta u sezoni 2017/18 u razdoblju od 01.11.2017. godine do 15.04.2018. godine ”
08.05.2017. 14:31    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja "Nabava ukrasnog (arhitektonsko-građevinskog) kamena"
27.03.2017. 14:35    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja "Uređenje prostorija Gradske ljekarne u Prozoru"
06.03.2017. 15:17    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja "Nabava goriva za automobile za tijela uprave općine Prozor-Rama za 2017. godinu"
17.02.2017. 13:43    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja (nabava vozila) "Nabava putničkog motornog vozila za potrebe Ureda načelnika općine Prozor-Rama"
01.02.2017. 15:29    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja (Uredski materijali) "Nabava uredskog materijala i tonera za tijela uprave općine Prozor-Rama i osnovne škole na području Općine za 2017. godinu"