Press centar

Članci sa oznakom: izbor ponuditelja

10.06.2024. 13:43    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja (ponovljeni postupak) "Ugradnja dizala u objektu Vatrogasni dom"
13.02.2024. 13:46    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja "Nabava uredskog materijala i tonera za općinske službe i osnovne škole za 2024. godinu"
06.09.2023. 08:01    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja "Nabava i postavljanje svjetlosne signalizacije na raskrižju Splitske ulice u Prozoru"
26.07.2023. 10:23    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja "Nabava namještaja i opreme za novu zgradu dječjeg vrtića u Prozoru"
25.07.2023. 10:03    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja "Sanacija poda sportske dvorane O.Š. Marko Marulić u Prozoru"
10.07.2023. 08:00    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja "Asfaltiranje i održavanje lokalnih cesta i ulica s prilazima na području općine Prozor-Rama (okvirni sporazum)"
21.06.2023. 10:27    Javne nabave   Odluke o izboru ponuditelja "Prijevoz učenika u općini Prozor-Rama u školskoj 2023/24 godini"
10.03.2023. 12:32    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja Nabava goriva za vozila općinskih službi
10.03.2023. 12:29    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja Nabava goriva za vozilo Ureda načelnika
13.02.2023. 13:59    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja "Nabava lož ulja za javne ustanove i osnovne škole na području općine Prozor-Rama za 2023. godinu"
24.01.2023. 12:28    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja "Nabava uredskog materijala i tonera za općinske službe i osnovne škole na području Općine za 2023. godinu"
06.12.2022. 13:03    Javne nabave   Odluke o izboru ponuditelja po lotovima "Zimsko održavanje lokalnih i nekategoriziranih cesta u sezoni 2022/23"
06.12.2022. 12:56    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja "Prijevoz učenika u općini Prozor-Rama u školskoj 2022/23 godini
17.10.2022. 12:09    Javne nabave   Odluke o izboru ponuditelja "Zimsko održavanje lokalnih i nekategoriziranih cesta u sezoni 2022/23"
29.08.2022. 10:09    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja "Ažuriranje baze podataka izmjere katastarskog klasiranja zemljišta u svrhu nastavka izlaganja podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta na javni uvid"
23.05.2022. 11:40    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja "Sanacija i asfaltiranje lokalne ceste Izlaz-Orašac"
13.05.2022. 09:18    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja "Nabava i isporuka drva za ogrijev i peleta za osnovne škole i korisnike socijalne pomoći Centra za socijalni rad općine Prozor-Rama "
19.04.2022. 14:03    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja "Asfaltiranje i održavanje lokalnih cesta i ulica s prilazima na području općine Prozor-Rama (okvirni sporazum)"
06.04.2022. 09:36    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja "Nabava usluga održavanja web stranica Općine Prozor-Rama"
28.02.2022. 08:07    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja "Nabava goriva za službena vozila općine Prozor-Rama za 2022. godinu"
09.02.2022. 11:14    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja "Nabava lož ulja za javne ustanove i osnovne škole na području općine Prozor-Rama za 2022. godinu"
01.02.2022. 14:22    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja "Nabava uredskog materijala i tonera za tijela uprave općine Prozor-Rama i osnovne škole na području Općine za 2022. godinu"
18.01.2022. 13:10    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja "Nabava računalne opreme za općinske službe u novoizgrađenoj zgradi Općine"
30.06.2021. 12:32    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja "Nabava goriva za službena vozila općine Prozor-Rama za 2021. godinu (ponovljeni postupak)"
05.05.2021. 12:07    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja "Nabava i isporuka drva za ogrijev i peleta za osnovne škole i korisnike socijalne pomoći Centra za socijalni rad općine Prozor-Rama (sezona 2021/2022)"
18.02.2021. 09:55    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja "Nabava putničkog motornog vozila za potrebe Ureda načelnika općine Prozor-Rama"
26.01.2021. 10:05    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja Nabava lož ulja za javne ustanove i osnovne škole na području općine Prozor-Rama za 2021. godinu
03.09.2020. 08:50    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja Prijevoz učenika osnovnih škola u općini Prozor-Rama u školskoj 2020/21 godini (ponovljeni postupak)
12.08.2020. 09:20    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja Nabava vatrogasne opreme za DVD Prozor-Rama
04.06.2020. 08:12    Javne nabave   Odluka o izboru ponuditelja Nabava drva za ogrijev i peleta za osnovne škole i korisnike socijalne pomoći Centra za socijalni rad općine Prozor-Rama