RAZVOJ, PODUZETNIŠTVO, OBRT, POLJOPRIVREDA I TURIZAM

 

TABELERNI PRIKAZ OBRAZACA ZAHTJEVA SA BROJEVIMA

ODSJEKA ZA RAZVOJ, PODUZETNIŠTVO, OBRT, POLJOPRIVREDU I TURIZAM
 
 
Red br. ZAHTJEV Broj obrasca
1 Zahtjev za izdavanje odobrenja za ugostiteljsku radnju Obrazac br. 04-1-01.pdf
2 Zahtjev za izdavanje odobrenja za ugostiteljsku djelatnost Obrazac br. 04-1-02.pdf
3  Zahtjev za isticanje tvrtke-reklame Obrazac br. 04-1-03.pdf
4 Zahtjev za izdavanje odobrenja za auto-taxi djelatnost Obrazac br. 04-1-04.pdf
5

Zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje trgovinske radnje

Obrazac br. 04-1-05.pdf
6 Zahtjev za izdavanje odobrenja za srodnu djelatnost (poljoprivreda) Obrazac br. 04-1-06.pdf
7 Zahtjev za rješenje o ispunjavanju uvjeta poslovnog objekta u sklopu gospodarskog društva Obrazac br. 04-1-07.pdf
8  Zahtjev za izdavanje odobrenja za auto-prijevozničku djelatnost Obrazac br. 04-1-08.pdf
9 Zahtjev za izmjenu odobrenja o osnivanju radnje/ djelatnosti. Obrazac br. 04-1-09.pdf
10 Zahtjev za odjavu odobrenja za obavljanje prijevoza stvari za osobne potrebe Obrazac br. 04-1-10.pdf
11 Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje  prijevoza
stvari za osobne potrebe
Obrazac br. 04-1-11.pdf
12 Zahtjev za izmjenu odobrenja za obavljanje  prijevoza
stvari za osobne potrebe
Obrazac br. 04-1-12.pdf
13 Zahtjev za izdavanje uvjerenja o ispunjavanju uvjeta  za obavljanje  prijevoza stvari za osobne potrebe. Obrazac br. 04-1-13.pdf
14 Zahtjev za izdavanje odobrenje za obavljanje linijskog prijevoza Obrazac br. 04-1-14.pdf
15 Zahtjev za izdavanje odobrenja obrta i obrtu srodnih djelatnosti Obrazac br. 04-1-15.pdf
16 Zahtjev za stalnu odjavu samostalne trgovinske radnje Obrazac br. 04-1-16.pdf
17 Zahtjev za stalnu odjavu Ugostiteljske  radnje Obrazac br. 04-1-17.pdf
18 Zahtjev za stalnu odjavu  trgovinske djelatnosti Obrazac br. 04-1-18.pdf
19 Zahtjev za stalnu odjavu obrtničke radnje Obrazac br. 04-1-19.pdf
20 Zahtjev za stalnu odjavu samostalne obrtničke radnje Obrazac br. 04-1-20.pdf
21 Zahtjev za stalnu odjavu Javnog prijevoza u unutarnjem cestovnom prometu Obrazac br. 04-1-21.pdf
22 Zahtjev za privremenu odjavu Obrtničke  radnje i djelatnosti Obrazac br. 04-1-22.pdf
23 Zahtjev za privremenu odjavu Javnog prijevoza Obrazac br. 04-1-23.pdf
24 Zahtjev za ispravku Rješenja ili Zaključka Obrazac br. 04-1-24.pdf
25 Zahtjev za izdavanje rješenja za nastavak rada Obrazac br. 04-1-25.pdf
26 Zahtjev za izdavanje rješenja o usuglašavanja  Rješenja sa važećim Zakonskim propisima Obrazac br. 04-1-26.pdf
27  Zahtjev za privremenu odjavu srodnih djelatnosti Obrazac br. 04-1-27.pdf
28 Zahtjev za izdavanje odobrenje za obavljanje izvan linijskog prijevoza Obrazac br. 04-1-28.pdf
29 Zahtjev za ovjeru cjenika / normativa Obrazac br. 04-1-29.pdf
30 Zahtjev za korištenje žive glazbe u ugostiteljskom objektu Obrazac br. 04-1-30.pdf
31 Zahtjev za izdavanje uvjerenja o ne obavljanju djelatnosti Obrazac br. 04-1-31.pdf
32 Zahtjev za izdavanje uvjerenja o obavljanju djelatnosti   Obrazac br. 04-1-32.pdf
33 Zahtjev za ovjeru trgovačke knjige Obrazac br. 04-1-33.pdf
34 Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje  prijevoza
tereta za vlastite potrebe u poljoprivredi
Obrazac br. 04-1-34.pdf
35 Zahtjev za izdavanje rješavanja o ispunjavanju uvjeta poslovnog objekta u sklopu gospodarskog društva – nastavak rada Obrazac br. 04-1-35.pdf
36 Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad u duže radno vrijeme od propisanog  Obrazac br. 04-1-36.pdf
37 Obavijest o početku rada, poslije privremene odjave Obrazac br. 04-1-37.pdf
38 Obavijest o prestanku rada, (za pravne osobe) Obrazac br. 04-1-38.pdf
39 Zahtjev za komisijski pregled poslovnoga prostora Obrazac br. 04-1-39.pdf
40 Zahtjev o početku obavljanja djelatnosti za pravne osobe Obrazac br. 04-1-40.pdf
41 Zahtjev za izdavanje potvrde o upisu u RPG i RK Obrazac br. 04-1-41.pdf
42 Dostava IZJAVE- (trgovina u sklopu Gospodarskog društva) Obrazac br. 04-1-42.pdf
43 Zahtjev za izdavanje uvjerenja o ne obavljanju djelatnosti Obrazac br. 04-1-43.pdf
44 Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje trgovine na malo osobnim radom, trgovac pojedinac Obrazac br. 04-1-44.pdf
45 Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje poljoprivredne djelatnosti i obavljanje prodaje svojih proizvoda Obrazac br. 04-1-45.pdf
46 Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje obrta i srodne djelatnosti i obavljanje prodaje svojih proizvoda Obrazac br. 04-1-46.pdf
47 Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta poslovnoga prostora za obavljanje mjenjačkih poslova-mjenjačnica Obrazac br. 04-1-47.pdf