Informacija-Program poticaja zapošljavanja-2017.

Informacija
o realizaciji Programa poticaja za zapošljavanje
 Prozor-Rama, 30.09. 2017.godine
 

 
UVOD
 
Općinsko vijeće Prozor – Rama dana 23.06.2009. usvojilo je Programa poticaja za zapošljavanje u općini Prozor – Rama“. Dana  23.11.2010. Općinsko vijeće je usvojilo Dopune Programa, a 03.11.2011. utvrđen je tekst novog Programa poticaja za zapošljavanje i usvojen na Općinskom vijeću.

Programom je predviđena potpora poslovnim subjektima koji zapošljavaju do 10 novih uposlenika, i to: grant sredstva u visini od 2.500,00 KM (kasnije 3.500,00 KM) po jednom novouposlenom, mogućnost subvencija kamate na investicijske kredite koji služe novom upošljavanju, uz moguću visinu poticaja do 12.000,00 KM po novouposlenom radniku i korekciju po osnovu povećanog indirektnog zapošljavanja. Utvrđeno je da se će se potpora većim projektima koji predviđaju zapošljavanje preko 50 novih uposlenika vršiti posebno ugovaranje.

Zadnjim Odlukama o odobravanju utroška sredstava za poticaj za zapošljavanje u općini Prozor – Rama definirano je da će se sredstva za zapošljavanje odobravati samo za proizvodne djelatnosti u oblasti mikro, malog i srednjeg poduzetništva, i to za proizvodne poslovne planove i projekte koji omogućavaju upošljavanje najmanje tri (3) nova djelatnika, a proizvodne oblasti su precizno navedene.
Po Programu poticaja za zapošljavanje svake godine objavljuje se javni poziv za odabir korisnika koji u pravilu traje do kraja tekuće godine.

Program poticaja za zapošljavanje sadržava mogućnosti mjera financijskih , mjera organizacijske prirode, mjere infrastrukturne prirode i mjere na poboljšanju primjene zakonskih propisa.

AKTIVNOSTI VEZANE ZA FINANCIJSKI DIO PROGRAMA

U periodu usvajanja Programa do pisanja izvješća odvijale su se slijedeće aktivnosti:
Zaprimljeno je ukupno 72 zahtjeva za odobravanje sredstava poticaja za zapošljavanje, od toga 59 zahtjeva za grant sredstva a 5 zahtjeva za subvencioniranje kamate. Ishod ovih zahtjeva bio je kako slijedi:
Neprihvatljivim je do sada ocijenjeno 29 zahtjeva poslovnih subjekata, i to za dodjelu grant sredstava 26 zahtjeva, a za subvenciju kamate 3 zahtjeva. Razlozi za odbijanje su bili: nekompletnost priložene dokumentacije i/ili  neusklađenost zahtjeva sa javnim pozivom. Neki od zahtjeva koji su jednom odbijeni zbog nekompletnosti nakon kompletiranja pri slijedećim pozivima su prihvaćeni.
Povjerenstvo je prihvatilo (ocijenilo sukladnim Programu) zahtjeve  za odobravanje grant sredstava za trideset (33) projekata, od čega tridesetjedan (31) za grant sredstva i dva (2) za subvenciju kamate. Prihvaćeni zahtjevi, po kojima je izvršeno ugovaranje, su:
 
Tabela 1 – Pregled ugovorenih projekata po korisnicima po Programu poticaja za zapošljavanje u općini Prozor – Rama za period 23.06.2009. – 30.09.2017.
 
Rb.
 
Naziv Korisnika
 
Godina
Uplaćeni iznos KM Ugovoreni broj novih djelatnika  
Trajanje Ugovora
Status Ugovora
Početni kriteriji za dodjelu sredstava: Grant sredstva u visini od 2.500,00 KM po jednom novouposlenom, te subvencija kamate na investicijske kredite koji služe novom upošljavanju, u visini stope 5% na osnovicu 20.000,00 KM po jednom novouposlenom. Nema ograničenja po vrsti djelatnosti.
1 OMETALA d.o.o. Prozor-Rama 2009. 17.500,00 7
12 mjeseci
Realiziran
2 BOŠNJAK PROMET d.o.o. Prozor-Rama 2009. 12.500,00 5
12 mjeseci
Realiziran
3 SZR FLASH, vl. Jozo Tomić 2009. 2.500,00 1
12 mjeseci
Realiziran
4 JILPP BELJO BUS, Prozor - Rama 2010. 2.500,00 1
12 mjeseci
Realiziran
5 JILPP SKOKO BUS, Prozor - Rama  
2010.
5.000,00 2
12 mjeseci
Realiziran
6 MAKLJEN DOLIĆ d.o.o. Prozor-Rama 2010. 2.500,00 1
12 mjeseci
Realiziran
7 KORDIĆ d.o.o. Prozor-Rama 2010. 7.500,00 3
12 mjeseci
Realiziran
8 P.D. Kavezni uzgoj ribe, Perići 2010. 2.500,00 1
12 mjeseci
Realiziran
9 SOR ""DOLIĆ"", Prozor - Rama 2010. 2.000,00 1
12 mjeseci
Realiziran 
10 ŠUMSKI PLOD d.o.o. Prozor 2010. 5.000,00 2
12 mjeseci
Realiziran
11 ĐOGIĆ d.o.o. Prozor 2010. 7.500,00 5
12 mjeseci
Realiziran
12 ĐOGIĆ d.o.o. Prozor subvencija kamate 2010. 2.295,20  
5 god
Realiziran
13 PRO GEL d.o.o Prozor-Rama 2010. 12.500,00 5
12 mjeseci
Realiziran
14 ČOLAK COMMERCE d.o.o. Prozor 2010. 2.500,00 1
12 mjeseci
Realiziran
15 STOČAR DRAŠEVO d.o.o. Prozor-Rama 2010. 5.850,00 3
12 mjeseci
Realiziran
16 PUTNIKTOURS d.o.o. Prozor 2010. 5.000,00 2
12 mjeseci
Realiziran
17 MINI HIDROELEKTRANA ZAGRADAČKA d.o.o. Prozor-Rama 2010. 5.000,00 2
12 mjeseci
Realiziran
18 MINI HIDROELEKTRANA ZAGRADAČKA subvencija kamate 2010/11. 10.000,00  
5 god
Realiziran
Izvršene izmjene Programa poticaja za zapošljavanje za 2011. godinu. Grant za male projekte povećan na 3.500,00 KM po novouposlenom. Utvrđena mogućnost kandidiranja samo za proizvodne projekte.
 
19 TG GRANIT doo Prozor - Rama 2011. 10.000,00 4
12 mjeseci
Realiziran
20 ECCO CRIMA d.o.o. Prozor - Rama 2011. 3.500,00 1
12 mjeseci
Realiziran
21 SA – JACOM d.o.o.Ilidža Sarajevo 2011.
 
Ugovor nije realiziran -  
40
Period od 8 godina
Povrat sredstava izvršen 06.04.2012.
22 BABIĆ – COMMERCE d.o.o. Prozor - Rama 2011. 28.000,00 8
12 mjeseci
Realiziran
23 RAMA MILCH d.o.o. Prozor - Rama 2011. 24.500,00 7
12 mjeseci
Realiziran
24 Poljoprivredno dobro OSIDAK Prozor - Rama 2011. 3.500,00 1
12 mjeseci
Realiziran
25 SOR PEKARNA RAMA Prozor - Rama 2011. 7.000,00 2
12 mjeseci
Realiziran
26 RAMAS  d.o.o. Prozor - Rama 2011. 5.000,00 2
12 mjeseci
Realiziran
27 ORS KRISTAL, Prozor - Rama 2011. 7.000,00 2
12 mjeseci
Realiziran
28 OR RAMSKE STARINE, Prozor - Rama 2011. 3.500,00 1
12 mjeseci
Realiziran
29 Poljoprivredna djelatnost  VRTLARICA Prozor - Rama 2011. 3.500,00 1
12 mjeseci
Realiziran
30 Poljoprivredna djelatnost  NOVIĆ Prozor - Rama 2011. 3.500,00 1
12 mjeseci
Realiziran
31 RAMA-TEX d.o.o. Prozor - Rama 2012. 800.000,00 100 8 godina
U realizaciji
U Javnom pozivu za korištenje sredstava Programa za poticaje za 2013. godinu omogućeno kandidiranje proizvodnih projekata koji upošljavaju više od 10 novih uposlenika. Iznos po jednom uposleniku za manje projekte utvrđen je u visini od 4.000,00 KM, uz obvezu zadržavanja na poslu najmanje 2 godine, a za veće projekte do 12.000,00 KM uz obvezu zadržavanja uposlenosti do 8 godina.
32 RAMA-TEX d.o.o. Prozor - Rama 2013. 200.000,00 25 8 godina
U realizaciji
U Javnom pozivu za korištenje sredstava Programa za poticaje za 2015. godinu omogućeno kandidiranje proizvodnih projekata koji upošljavaju više od 3 nova uposlenika. Iznos po jednom uposleniku za manje projekte utvrđen je u visini od 3.500,00 KM, uz obvezu zadržavanja na poslu najmanje 1 godinu, a za veće projekte do 12.000,00 KM uz obvezu zadržavanja uposlenosti do 8 godina.
33 NATURALIS  d.o.o. Prozor - Rama 2015. 7.000,00 3 12 mjeseci
Realiziran
U Javnom pozivu za korištenje sredstava Programa za poticaje za 2016. godinu omogućeno kandidiranje proizvodnih projekata koji upošljavaju više od 3 nova uposlenika, uz mogućnost da se po određenim projektima uvaže neke posebne značajke (deficitarnost, nastavak ranijih projekata isl.). Precizno su definirane djelatnosti koje mogu aplicirati na javni poziv. Ostali elementi javnog poziva identični su kao i u ranijim godinama.
 
32 RAMA-TEX d.o.o. Prozor - Rama 2017. 440.000,00
+ 2.500,00 p/r obuka
55
(65)
8 godina
U realizaciji
 
Po zahtjevima koji su odobreni i za koje je izvršeno ugovaranje potpomognuto je zapošljavanje za ukupno dvjestopedesetpet (255)  novih uposlenika (ne uključuje SA&JACOM). Osim odobrenih, u tijeku je razmatranje još  šest (6) ranije podnesenih zahtjeva.
 U ranijim izvješćima posebno su pojašnjeni projekti   „Sa & Jacom“ i „Rama tex“. U međuvremenu je tvrtka Sa&Jacom podnijela tužbu kojom je tražila naknadu štete koju je navodno pretrpjela zbog toga što je općina Prozor – Rama povukla svoja sredstva za poticaj zbog nenamjenskog korištenja. Na tu tužbu Općina je odgovorila protutužbom sa obračunom kamata za nenamjensko korištenje sredstava. Općinski sud Mostar donio je prvostupanjsku presudu kojom je presudio u korist općine Prozor – Rama i po tužbi i po protutužbi.
Ispunjenje ugovorenih elemenata provjerava se  kontinuirano.
 
AKTIVNOSTI VEZANE ZA OSTALE ELEMENTE PROGRAMA
Osim mjera  financijskog karaktera, koje su detaljno obrazložene u prethodnom poglavlju ovog izvješća, Program poticaja za zapošljavanje predvidio je:
Mjere organizacijskog karaktera,
Mjere infrastrukturnog karaktera,
Mjere na poboljšanju provedbe zakonskih propisa
Cijeli period trajanja Programa poticaja za zapošljavanje, Načelnik općine i općinske Službe radile su na implementaciji svih mjera predviđenih Programom.
Mjere organizacijskog karaktera provode se u planiranom obujmu i dinamici. Izrađena je  Strategije razvitka općine za period 2011.-2020. Daju se potpore lokalnim poduzećima pri njihovu apliciranju na projekte drugih razina vlasti. Organiziraju se stručna predavanja iz oblasti za koje  se ukaže potreba i interes. Posebnim projektima aplicira se za razne domaće i međunarodne organizacije i fondove, a određeni efekti već su postignuti kroz projekte prekogranične suradnje. Realizirali su se i projekti na poboljšanju životnih uvjeta na selu sa fondom UN-a IFAD, kao i projekti razvoja malinarstva i bobičastog voća sa organizacijama UNDP, GIZ, IFAD. Na službenoj web stranici Općine redovito se objavljuju natječaji za sredstva federalnih i županijskih ministarstava, domaćih i međunarodnih institucija, zavoda za zapošljavanje i slično, kako bi lokalni poduzetnici imali što više informacija za svoje razvojne planove. Organiziran je i sustav otvorenog volontiranja koji općina provodi već 7  godina i koji je omogućio stjecanje potrebnog radnog staža za oko 250  mladih osoba koji su nedavno završili fakultet i kojima se na ovaj način pomaže dalje konkuriranje za posao.
Sa ciljem poboljšanja stanja u oblasti poduzetništva i posebno u oblasti javno – privatnog dijaloga,  na sjednici Općinskog vijeća Prozor – Rama dana 28.01.2014. godine usvojena je Odluka o utemeljenju Vijeća za konkurentnost općine Prozor – Rama.
Odlukom Općinskog vijeća dana 09.12.2014. utemeljena je Agencija za lokalni razvitak d.o.o. Prozor – Rama koja će pojačati razvojne aktivnosti Općine i realizirati ih kroz suradnju sa domaćim i međunarodnih fondovima i institucijama.
Mjere infrastrukturnog karaktera redovno se obrazlažu kroz Izvješće o izvršenju proračuna, kao i kroz izvješća i informacije o realizaciji kapitalnih projekata. Jedan od temeljnih projekta vezanih za ovu grupu mjera jeste Prostorni plana općine Prozor - Rama, odobren i usvojen od strane Općinskog vijeća Prozor – Rama dana 09.07.2013.  Ovim planom definirane su poslovne zone kao i zone za razvoj turizma u našoj općini.

Radovi na poboljšanju infrastrukture u općini Prozor – Rama su iznimno veliki i značajni. Najveća naselja u općini, osim Prozora i prigradskih naselja, po prvi put  dobivaju pitku vodu. Isto se odnosi i na asfaltne putove. Proširuje se javna rasvjeta. Priprema se izrada prečistača otpadnih voda. U oblasti zaštite okoliša priprema se sortirnica otpada i sanacija odlagališta Duška kosa. Brojni su infrastrukturni radovi u općini koji su izvedeni od početka primjene ovoga Programa.

Mjere na poboljšanju primjene zakonskih propisa, kao četvrta grupa mjera iz Programa poticaja zapošljavanju, realiziraju se kontinuirano. Općinska Služba za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije je u proteklom periodu donijela preko 300  rješenja o prestanku rada pojedinih obrta, poljoprivrednih djelatnosti, trgovina i ugostiteljskih radnji, koje su realno prestale poslovati prije više  godina, čime se stvara realnija slika o stanju u ovoj oblasti.

U sklopu općinskih službi uspostavljena je i općinska inspekcija u čijem sastavu rade tri inspektora i dva komunalna redara.
Postoji suradnja sa inspektoratima viših razina vlasti.

Sa ciljem poboljšanja efekata Programa poticaja za zapošljavanje, vrše se prezentacije ovog Programa, rade se brošure i vodiči na hrvatskom i engleskom jeziku, a općinska web stranica je popunjena sa dosta informacija i prezentacija. Agencija za promociju stranih ulaganja u BiH na svoju službenu stranicu postavljala je naš projekt „Uložiti u općinu Prozor – Rama“, u kojem je prezentiran i Program poticaja za zapošljavanje, a 2015. godine je postavljena vijest o aktualnom javnom pozivu za dodjelu sredstava za poticanje zapošljavanja.  Općenito u kontaktima sa poduzetnicima i predstavnicima međunarodnih institucija ukazujemo na postojanje Programa i potičemo nova ulaganja u našu općinu.

ZAKLJUČAK
Poticanje novog zapošljavanja u općini Prozor – Rama utvrđeno je kao jedno važno strateško opredjeljenje. U samoj Strategiji razvoja općine 2012.-2020. mjere financijske prirode predviđene su u okviru Sektorskog plana ekonomskog razvitka,  gdje je utvrđen  Program razvijanja i jačanja  malog i srednjeg poduzetništva, Projekt – mjera:1.2.  Kreditno jamstveni fond ili drugi odgovarajući financijski instrument za razvoj poduzetništva.
Obzirom se provode i mjere organizacijskog karaktera, mjere infrastrukturnog karaktera i mjere poboljšane primjene zakonskih propisa, cijeli Program ima veliku usklađenost sa Strategijom razvoja.
U uvjetima izuzetno nepovoljnog ekonomsko – političkog okruženja u kojemu se nalazi i općina Prozor – Rama, Program poticaja za zapošljavanje značajno je doprinio očuvanju postojećih i kreiranju novih radnih  mjesta u ovoj općini. Programom je podržano zapošljavanje 255 novih radnih mjesta kod ukupno 30 poslovnih subjekata.
Efekti dosadašnje provedbe Programa postoje i vidljivi su u broju stvorenih ili očuvanih radnih mjesta. U narednom periodu potrebno je poboljšati efekte Programa, odnosno raditi dodatne napore kako bi se uz pomoć Programa poticaja za zapošljavanje stvorila nova radna mjesta u općini Prozor – Rama.
 
                                                                                                                 Šef Službe
                                                                                                                 Josip Juričić, dipl.oec.