Završeno asfaltiranje puta u Varvari

  • Završeno asfaltiranje puta u Varvari
  • Završeno asfaltiranje puta u Varvari
  • Završeno asfaltiranje puta u Varvari
  • Završeno asfaltiranje puta u Varvari
  • Završeno asfaltiranje puta u Varvari
"Prošli tjedan završeno je asfaltiranje lokalnog puta u selu Varvara. Radove je izvršila firma „Putovi" d.o.o. Grude, a vrijednost radova s PDV-om iznosi 139.662,43 KM."

Prošli tjedan završeno je asfaltiranje lokalnog puta u selu Varvara. Radove je izvršila firma „Putovi" d.o.o. Grude, a vrijednost radova s PDV-om iznosi 139.662,43 KM. Federalno ministarstvo raseljenih i izbjeglih osoba sufinanciralo je ove radove s iznosom od 60.000,00 KM, dok je Općina Prozor-Rama izdvojila 79.662,43 KM.

Ugovoreni su radovi za četiri dionice puta, od čega su dvije urađene, a radi se o dionicama: Izlaz - groblje i Križ - Vugdalići u dužini od 1590 metara. Preostale dvije manje dionice ugovorene su i biti će završene nakon što se postavi vodovodna mreža.