Preliminarna lista studenata koji su ostvarili pravo na stipendiju općine Prozor-Rama za akademsku 2022./23. godinu

Preliminarna lista studenata koji su ostvarili pravo na stipendiju općine Prozor-Rama za akademsku 2022./23. godinu

Preliminarna lista studenata koji su ostvarili pravo na stipendiju općine Prozor-Rama za akademsku 2022./23. godinu
 
Na Preliminarnoj listi koja se nalazi u prilogu su imena 164 studenta koji ispunjavaju uvjete Natječaja za dodjelu stipendija redovitim studentima sa područja općine Prozor-Rama za akademsku 2022./23. godinu.
Na Natječaj je ukupno pristiglo 189 prijava studenata. Svaki sudionik Natječaja ima pravo podnijeti prigovor na Preliminarnu listu.
Prigovor se podnosi Povjerenstvu za žalbe Općinskoga vijeća Prozor-Rama u roku od osam (8) dana od dana objave Preliminarne liste.

Prigovor se podnosi putem pošte preporučeno na adresu:
Općina Prozor-Rama
Ul. Kralja Tomislava b.b. 88440 Prozor
Povjerenstvo za žalbe Općinskoga vijeća Prozor-Rama
 

Priloženi dokumenti