Postavljeni boksovi za prikupljanje kartona i najlona u Prozoru

Postavljeni boksovi za prikupljanje kartona i najlona u Prozoru

Javno komunalno poduzeće “Vodograd” d.o.o. ovih je dana nabavilo dvadeset boksova za odlaganje kartona, plastike i drugih sličnih materijala. Boksovi su postavljeni u Prozoru uglavnom u blizini trgovina, a predviđeno je postavljanje i drugim mjestima na području općine. Postavljanje je urađeno s ciljem za što bolje i kvalitetnije upravljanje otpadom. 

Na ovaj način će se rasteretiti kontejneri za miješani otpad, a dobit će se čisti materijal, karton i najlon. Već prvog dana odvoza dobivena je značajna količina.

Obavijest za odlaganje

JKP “Vodograd” d.o.o., “Eko park” Prozor-Rama i Odsjek za inspekcije i komunalni red  općine Prozor-Rama izdali su obavijest u kojoj stoji:

U cilju stvaranja boljih, ekonomičnijih i olakšavajućih uvjeta rada djelatnicima koji rade na razvrstavanju komunalnog otpada u sortirnici u Poniru, kao i poboljšanje uvjeta i reda u odlaganju svih vrsta otpada u kontejnere, obavještavaju se mještani, svi pravni subjekti (trgovačke i zanatske radnje, ugostiteljski objekti, poduzeća), koji odlažu ambalažni otpad (staklo, papir, karton, najlon, plastika) da isto odlažu i odvajaju na za to određena mjesta, kontejnere i koševe, koje je postavilo JKP „Vodograd“ d.o.o. u cilju izdvajanja korisnih sirovina, ekološki prihvatljivijeg i pravilnijeg odlaganja otpada.

U općinskoj Odluci o komunalnom redu („Službeni glasnik Općine Prozor-Rama“ br.2/15) u Čl. 83. stoji, da se otpad koji se može iskoristiti odlaže u posebne spremnike – koševe i da se o pravilnom odlaganju obavijeste mještani,

U Čl. 88. odluke stoji, da se ambalažni otpad (kutije, paketi) prilikom odlaganja treba rastaviti i odložiti u za to namjenski postavljene koševe,

U Čl. 93. iste odluke stoji, da se krupni otpad (namještaj, električni i sanitarni uređaji, prozori i vrata) ne smatra kućnim, komunalnim otpadom i da isti treba odlagati sukladno obavještenju od strane komunalnog poduzeća (mjesto i vrijeme) ili u nekom drugom slučaju vlasnik poziva komunalno poduzeće i dogovara uvjete i način preuzimanja na broj tel. 036 -770- 444.

Krupni otpad, namještaj, uređaji i dr. otpad mogu se osobno dovesti na lokaciju sortirnice u Poniru svakim radnim danom.

Staklena ambalaža odlaže se u postavljene i označene kontejnere za staklo.

Ostali kućni otpad koji nije ambalažni otpad, odlaže se kao i do sada u  namjenske kontejnere.

Bio-otpad (otpad iz bašta, vrtova, trava, granje i dr. zeleni otpad) ne smatra se komunalnim otpadom. Ova vrsta otpada se ne smije spaljivati u užoj urbanoj zoni Prozora, što je zabranjeno. Prikupljeni bio-otpad može se osobno dovesti i odložiti na lokaciju kompostirnice u Poniru dok se za isti ne osiguraju uvjeti za odlaganje.

Za odlaganje zemlje i šuto materijala neophodno je kontaktirati na tel. 036 -770 -444

Animalni otpad ili zbrinjavanje otpada životinjskog porijekla vrši se putem ugovora i u suradnji sa nadležnim JKP kontaktom na tel. 036- 770- 444 ili doći osobno u poduzeće.

Zbog činjenice da je dosadašnja deponija na koju su se odlagale sve vrste otpada na Duškoj kosi zatvorena, zabranjeno je i odlaganje otpada. Molimo mještane da poštuju pravila, načine i mjesta odlaganja gore navedenih vrsta otpada.