OPĆINSKO JAVNO PRAVOBRANITELJSTVO: Sve parnice Općine Prozor-Rama u 2022. godini

OPĆINSKO JAVNO PRAVOBRANITELJSTVO: Sve parnice Općine Prozor-Rama u 2022. godini

Općinsko javno pravobraniteljstvo je na današnjoj sjednici Općinskog vijeća podnijelo izvješće za 2022. godinu. Ovo je samostalno tijelo Općine Prozor-Rama koje poduzima mjere i pravna sredstva radi zaštite njezinih interesa, a svoju funkciju obnaša na osnovu Ustava, Zakona, drugih propisa i Općih akata. 

Pravobraniteljstvo zastupa Općinu Prozor-Rama u svim sudskim i upravnim postupcima te daje svoje pravno mišljenje u rješavanju imovinsko-pravnih problema i zaključivanju ugovora imovinsko-pravne prirode.

U 2022. godini pravobranitelj je pristupao na ročišta kod nadležnih sudova, kod Općinskog suda Konjic, Općinskog suda Mostar te Općinskog suda Sarajevo te kod drugih organa uprave.

Kroz 2022. godinu ukupno je bilo 96 predmeta, a od spomenutih 16 su predmeti (P) gdje se Općina Prozor-Rama pojavila kao stranka u svojstvu parničkog postupka, tužitelj ili tuženik. Ovdje spadaju najkompleksniji predmeti čije rješavanje ovisi od efikasnosti sudova. Uglavnom se radi o tužbama za naknadu počinjene štete na nekretninama prilikom izgradnje infrastrukture, tužbe radi isplate duga, naknada za izuzeto zemljište ili pak utvrđivanje vlasništva.

Od navedenih 16 predmeta, njih sedam je iz 2022. godine, a devet iz ranijih godina

U tijeku izvještajnog perioda pokrenuto je sedam (P) parnica kod nadležnih sudova i to po tužbama:

 1. Tužitelja Općine Prozor-Rama protiv tuženika Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar, radi isplate duga, vrijednost spora 19.690.917,99 KM
 2. Tužitelja Općine Prozor-Rama protiv tuženika JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar, radi duga, vrijednost spora 2.990.628,85 KM
 3. Tužitelja JP Elektroprivreda HZHB d.d. Sarajevo protiv tuženika Općina Prozor-Rama, radi duga, stjecanje bez osnova, vrijednost spora 1.785.947,82 KM
 4. Tužitelja Elektroprivreda HZHB d.d. Sarajevo protiv tuženika Općina Prozor-Rama, radi duga,  stjecanje bez osnova, vrijednost spora 214.037,90 KM
 5. Tužitelja Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar protiv tuženika Općina Prozor-Rama, radi duga, stjecanje bez osnova, vrijednost spora 3.578.785,86 KM
 6. Tužitelja Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar protiv tuženika Općina Prozor-Rama, radi duga, stjecanje bez osnova, vrijednost spora 26.541,72 KM
 7. Tužitelja Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar protiv tuženika Općina Prozor-Rama, radi razvrgnuća suvlasništva nekretnina
Od navedenih parnica iz 2022. godine riješen je jedan predmet, dok su ostani na rješavanju kod nadležnih sudova

U ovom izvještajnom periodu ukupno je riješeno 12 parničnih predmeta (9P+3kom), a sedam predmeta je preneseno u 2023. godinu, a čije je rješavanje u tijeku kod nadležnih sudova.

Parnični predmeti riješeni u 2022. godini
 1. Po tužbi tužitelja JP “Elektroprivreda HZHB” d.d. Mostar protiv tuženika Općina Prozor-Rama, radi duga, vrijednost spora 26.541,72 KM, zaključena sudska nagodba
 2. Po tužbi tužitelja Općina Prozor-Rama protiv tuženika JP HT d.d. Mostar, vrijednost spora 102.638,60 KM, radi duga, povučena tužba nakon što je tuženik platio dug
 3. Po tužbi tužitelja BK “Gradnja” Zenica protiv tuženika Općina Prozor-Rama, radi duga, vrijednost spora 10.000,00 KM, zaključena sudska nagodba
 4. Po tužbi tužitelja “M-MILD” d.o.o. Prozor protiv tuženika Općina Prozor-Rama, radi naknade štete, vrijednost spora 91.098,00 KM, odbijena tužba tužitelja, a tuženiku dosuđeni troškovi postupka u iznosu od 4.167,00 KM
 5. Po tužbi tužitelja Općina Prozor-Rama protiv tuženika JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar, radi naplate duga, vrijednost spora 4.675.498,70 KM, usvojena tužba i tužitelju dosuđen navedeni novčani iznos s troškovima postupka u iznosu od 4.132,70 KM sve za zakonskom zateznom kamatom
 6. Po tužbi tužitelja “Varvara” d.o.o. Prozor-Rama protiv tuženika Općina Prozor-Rama, radi naknade štete, vrijednost spora 36.522,03 KM, odbijena tužba, a tuženiku dosuđeni troškovi postupka u iznosu od 4.026,70 KM
 7. Po tužbi tužitelja Lucija Borić, Prozor-Rama, protiv tuženika Općina Prozor-Rama i JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar, radi poništenja isprave i utvrđivanja vlasništva, usvojena tužba tužitelja
 8. Po tužbi tužitelja “Euroherc osiguranje” d.d. Sarajevo protiv tuženika Općina Prozor-Rama i Knežević 72 d.o.o. Prozor-Rama, radi regresnog duga, vrijednost spora 6.300,00 KM, odbijena tužba tužitelja
 9. Po prijedlogu za za određivanje naknade za izvlaštenje, korisnik izvlaštenja JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar, određena naknada u korist Općine Prozor-Rama u iznosu od 5.000,00 KM

Izvještaj je na Općinskom vijeću Prozor-Rama usvojen s 13  glasova ZA i 7 glasova SUZDRŽAN.