Obavijest za prijavu promjene podataka iz registra poljoprivrednih gospodarstava i registra klijenata

Obavijest za prijavu promjene podataka iz registra poljoprivrednih gospodarstava i registra klijenata

Obavijest za prijavu promjene podataka iz registra poljoprivrednih gospodarstava i registra klijenata
 
Napominjemo da je se primakao rok 31. ožujak, za prijavu promjene podataka u RPG i RK, i  da se neće moći ostvarivati federalni, županijski niti određeni općinski poticaji za poljoprivrednu proizvodnju ukoliko se nisu ažurirali podaci u registru poljoprivrednih gospodarstava i registru klijenata, ažuriranje poslije naznačenog roka ne može se izvršiti.
 
Sukladno Pravilniku o upisu u Registar poljoprivrednih gospodarstava i registar klijenata („S. Novine F BiH“, broj: 42/08) , svake godine  poljoprivredna gospodarstva koja su upisana u registar obvezni su prijaviti promjene podataka na svom gospodarstvu.
 
Prijava  promjene podataka vrši se u periodu od 1. siječnja do 31. ožujka i to za :
 -   poljoprivrednim kulturama zasijanim na poljoprivrednom zemljištu u tekućoj godini; 
 -   trenutnom stanju i promjeni vrste i brojnog stanja stoke; 
 -  promjeni zemljišnog posjeda i osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta (površina zemljišne parcele i katastarska kultura, vlasništvo, zakup, koncesija i sl.). 
 
Poljoprivredne kulture  na zemljištu kao i brojno stanje stočnog fonda po kategorijama mogu se prijaviti samo jednom u toku godine u propisanom roku do 31. ožujka.
 
Svi koji nisu izvršili promjene, zahtjev za upis promjena podataka iz registara se podnosi nadležnoj općinskoj službi, koja vodi registar, gdje se mogu dobiti dodatne informacije i obrasci za prijavu promjena podataka.
 
S poštovanjem !
ŠEF ODSJEKA
                                                                                                             mr. sc. Stipo Čuljak