Obavijest o javnom uvidu u postupku ponovnog izdavanja okolišne dozvole, investitora „ECCO CRIMA“ d.o.o.

Obavijest o javnom uvidu u postupku  ponovnog izdavanja okolišne dozvole, investitora „ECCO CRIMA“ d.o.o.

Obavještavamo sve zainteresirane subjekte (nevladine organizacije, mjesne zajednice i dr.), o namjeri Federalnog ministarstva okoliša i turizma za ponovno izdavanje okolišne dozvole za  pogona i postrojenja za izgradnju i korištenje mHE na rijeci Rama (5 mHe u nizu): Gradina, Modri vir, Crni most, Gračanica i Marina pećina, ukupne instalirane snage 3,462 MW.
 
Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, obratio se investitor „ECCO CRIMA“ d.o.o., Prozor-Rama, sa Zahtjevom u postupku ponovnog izdavanja okolišne dozvole, nakon isteka roka Rješenja od 5 godina, za navedene pogone i postrojenja za izgradnju i korištenje mHE na rijeci Rami.
Temeljem članka 36. Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine F BiH“, broj; 33/03 i 38/09), nadležno ministarstvo dužno je osigurati učešće javnosti u postupcima izdavanja okolišne dozvole.
 
Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole dostupan je svima zainteresiranim subjektima na web stranici www.fmoit.gov.ba  do 29.05.2020. godine.
 
Primjedbe i sugestije  mogu se dostaviti Federalnom ministarstvu okoliša i turizma u roku od 15 dana od dana ove obavijesti.