Javni poziv za odabir korisnika za podizanje i revitalizaciju nasada šljiva na području općine Prozor-Rama

Javni poziv   za odabir korisnika za podizanje i revitalizaciju nasada šljiva na području  općine Prozor-Rama

JAVNI POZIV
 
za odabir korisnika/ca za podizanje i revitalizaciju nasada šljiva na području
općine Prozor-Rama, za jesenju sadnju 2017. godine.
 
 
Općina Prozor-Rama, zajedno sa Ekološkom udrugom poljoprivrednih i prehrambenih proizvođača „Eko plod“ i Agencijom za lokalni razvoj d.o.o.,objavljuje Javni poziv za odabir korisnika/ca za podizanje novih i revitalizaciju postojećih nasada šljive na području općine Prozor-Rama, za jesenju sadnju 2017. godine.
 
Na području općine Prozor-Rama planira se podizanje novih nasada šljive kao i revitalizacija postjećih. Općina će financijski podržati podizanje šljivika površine 0,1 – 0,2 ha po korisniku.  Podrška odabranim korisnicima/cama projekta biti će kako slijedi:
 
Općina će osigurati sredstva za:
-Nabavku sadnica šljive
-Analizu tla
- Praćenje projekta
 
Udruga „Eko plod“ će vršiti operativni dio projekta kroz:
- prijem prijava od strane poljoprivrednika,
- davanje savjetodavnih usluga (radionice,predavanja, rad na terenu),
- praćenje sadnje,
- pomoć pri apliciranju za poticaje od drugih razina vlasti.
 
Projekt će biti koordiniran i upravljan od strane Agencije za lokalni razvoj.
 
Pravo sudjelovanja imaju fizičke i pravne osobe sa područja općine Prozor-Rama koji su spremni vlastitim učešćem sudjelovati u podizanju od 0,1 - 0,2 ha nasada šljive po korisniku/ci.
 
Broj potencijalnih korisnika/ca ovog projekta je ograničen. Pri sačinjavanju rang liste po ovom javnom pozivu  posebno će se vrednovati kandidati kojima je poljoprivreda važan izvor prihoda.
 
Svi potrebni formulari za prijavu mogu se dobiti u prostorijama  Ekološke udruge poljoprivrednih i prehrambenih proizvođača  „EKO PLOD“ (preko puta Gradske knjižnice).
 
 
Rok za prijavu je do 01.09.2017.
 
 
 
Općina Prozor - Rama
Načelnik, dr. Jozo Ivančević