JAVNI POZIV za financiranje i sufinanciranje projekata udruga proisteklih iz rata za 2016. godinu

JAVNI POZIV za financiranje i sufinanciranje projekata udruga proisteklih iz rata za 2016. godinu

Na temelju članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Pročišćeni tekst ("Službeni glasnik općine Prozor-Rama", broj: 3/01), Načelnik općine Prozor-Rama, u p u ć u j e
 

JAVNI POZIV
za financiranje i sufinanciranje projekata udruga proisteklih iz rata za 2016. godinu
 
1. Pravo sudjelovanja imaju: 
            - Udruge proistekle iz rata koje su registrirane u Bosni i Hercegovini, imaju sjedište na području općine Prozor-Rama, a čiji projekti se provode u interesu i na području općine Prozor-Rama.
2. Uvijeti financijske potpore
-           Da se projekt realizira do kraja tekuće godine
-           Da se projekt odnosi na edukativne, stručne, socijalne, kulturne športske aktivnosti na području Općine, kao što su:
a)      organiziranje koncerata, izložbi, kazališnih predstava, predstavljanja knjiga i sl.;
b)      edukacije (borba protiv aktualnih poroka u društvu, tečaj stranih jezika i sl.);
c)      aktivnosti koje promoviraju odgovoran odnos prema prirodi i unapređuju    kvaliteta  ljudskog života;
d)     veći angažman članova udruga proisteklih iz rata u društvenom životu;
e)     obilježavanje povijesnih događaja
 
3. Potrebna projektna dokumentacija
Prijava treba sadržavati:
-          Popunjen prijavni obrazac,
-          Rješenje o registraciji (ovjerena kopija),
-          Uvjerenje o poreznoj registraciji (ovjerena kopija),
-          Transakcijski račun (kopija ugovora s bankom ili potvrda banke),
-          Izvješće o održanoj godišnjoj skupštini,
-          Projekt kojim se aplicira.
4. Uvjeti prijave
            Sjedište i djelovanje udruga (iz točke 1. ovoga Poziva) treba biti na području općine Prozor-Rama, što se dokazuje ovjerenom kopijom izvoda iz sudskog registra.
 
5. Iznos sredstava
            Financijska vrijednost projekta koji će biti podržan u okviru ovoga Javnog poziva treba pratiti sljedeći okvir:

 1. Minimalna vrijednost projekta: 1.500,00 KM
 2. Maksimalna vrijednost projekta: 5.000,00 KM

Podnositelj projektnog prijedloga nije obvezan osigurati izravni financijski doprinos. Međutim, nematerijalni ili financijski doprinos može osigurati dodatnu vrijednost projekta prilikom evaluacije.
 
 
6. Način prijave
            Prijavu programa i projekta s traženom dokumentacijom potrebno je dostaviti isključivo poštom na adresu:

Općina Prozor-Rama
Ul. Kralja  Tomislava b.b.
88440 Prozor-Rama
 
Sa naznakom: " Javni poziv za financiranje i sufinanciranje projekata udruga proisteklih iz rata za 2016. godinu"
 
 
7. Rok za podnošenje prijave
 
            Rok za podnošenje prijave programa i projekata za financijsku potporu iz sredstava općinskog proračuna je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja ovoga Poziva na Oglasnoj ploči Općine.
 
NAPOMENA:  Sve informacije, kao i Prijavni obrazac za sudjelovanje na Javnom pozivu, možete dobiti u Službi za opću upravu i društvene djelatnosti općine Prozor-Rama, kontakt osoba: Enes Manov, Pomoćnik načelnika za opću upravu i društvene djelatnosti, tel: 036/771-922 ili putem službene web stranice općine Prozor-Rama:  www.prozor-rama.org.

Prijave Udruga koje nisu prethodno opravdale korištenje sredstava po prethodnom Javnom pozivu (2015) godine,  neće biti razmatrane.

Priloženi dokumenti