Identifikacija korisnika osobne i obiteljske invalidnine i korisnika prava na mjesečni novčani dodatak

Identifikacija korisnika osobne i obiteljske invalidnine i korisnika prava na mjesečni novčani dodatak

Služba za opću upravu i društvene  djelatnosti Općine Prozor-Rama, obavještava korisnike braniteljsko-invalidske zaštite da je započela identifikacija korisnika osobne i obiteljske invalidnine i korisnika prava na mjesečni novčani dodatak.
 
Svi korisnici su dužni  do 30.04.2024. godine dostaviti u gore navedenu Službu izjavu o identifikaciji te sa osobnom iskaznicom potpisati izjavu o identifikaciji.
 
Ukoliko korisnici borave izvan područja općine Prozor-Rama, koja vrši njihov obračun sredstava invalidnine, potrebno je svakih šest mjeseci ovome nadležnom tijelu dostaviti ovjerenu izjavu  o svakoj izvršenoj identifikaciji. To podrazumjeva izjavu ovjerenu od strane općinskog organa u drugoj općini u FBiH, odnosno općini koja se nalazi u Republici Srpskoj.

Ako korisnik stalno boravi u inozemstvu, obvezan je dostaviti ovjerenu izjavu koju ovjerava nadležni notar.
 
Identifikacija je potrebna kako bi Služba za opću upravu i društvene djelatnosti Općine Prozor-Rama, mogla pratiti statusne promjene korisnika, a zbog kontrole izvršenja Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji.
 
Ukoliko se korisnik ne odazove pozivu za dostavljanje spomenute izjave o životu ili ne pristupi neposrednoj identifikaciji, prvostupanjsko tijelo dužan je do pribavljanja, zaključkom o privremenoj obustavi, obustaviti isplatu stečenih prava.