Dodijeljene još 3654 sadnice šljive za nove i revitalizaciju postojećih voćnjaka

Dodijeljene još 3654 sadnice šljive za nove i revitalizaciju postojećih voćnjaka

Udruga “Eko-plod” izvršila je podjelu sadnica šljiva za sve one korisnike koji su se prijavili na Javni poziv za podizanje novih i revitalizaciju postojećih nasada za jesenju sadnju 2022. godine. Projekt je ovo koji “Eko-plod” provodi u suradnji s Općinom Prozor-Rama. 

Prva dodjela sadnica za ovu godinu je bila prošlog tjedna, 3. studenoga 2022. godine, kada je isporučeno 1700 sadnica šljive za 17 korisnika.

Druga isporuka za korisnike je organizirana u utorak 8. studenoga kada je  isporučeno 3645 sadnica za još 46 korisnika.  Ukupno je podijeljeno 5345 sadnica za 63 prijavljena korisnika. Udruga “Eko-plod” je prethodnih dana obilazila teren i provjeravala je li pripremljen za sadnju. Od 2017. uključujući i ovogodišnju dodjelu sadnica zasađeno je 47 tisuća i 345 sadnica šljive.