Javni poziv za financiranje i sufinanciranje projekata udruga proisteklih iz rata za 2023. godinu

Javni poziv za financiranje i sufinanciranje projekata udruga proisteklih iz rata za 2023. godinu

Općina Prozor-Rama raspisala je Javni pozv za financiranje i sufinanciranje projekata udruga proisteklih iz rata za 2023. godinu. Tekst natječaja donosimo u cijelosti:

Na temelju članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Pročišćeni tekst (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 3/01), Načelnik općine Prozor-Rama,    u p u ć u j e

JAVNI POZIV

za financiranje i sufinanciranje projekata udruga proisteklih iz rata za 2023. godinu

 1. Pravo sudjelovanja imaju:

Udruge proistekle iz rata koje su registrirane u Bosni i Hercegovini, imaju sjedište na području općine Prozor-Rama, a čiji projekti se provode u interesu i na području općine Prozor-Rama.

 1. Uvjeti financijske potpore

– Da se projekt realizira do kraja tekuće godine.

– Da se projekt odnosi na edukativne, stručne, socijalne, kulturne i športske aktivnosti na

području Općine, kao što su:

 1. a) organiziranje koncerata, izložbi, kazališnih predstava, predstavljanja knjiga i sl.;
 2. b) edukacije (borba protiv aktualnih poroka u društvu, tečaj stranih jezika i sl.);
 3. c) aktivnosti koje promoviraju odgovoran odnos prema prirodi i unapređuju kvaliteta

ljudskog života;

 1. d) veći angažman članova udruga proisteklih iz rata u društvenom životu;
 2. e) obilježavanje povijesnih događaja.
 3. Potrebna projektna dokumentacija

Prijava treba sadržavati:

 • Popunjen prijavni obrazac,
 • Rješenje o registraciji (ovjerena kopija),
 • Uvjerenje o poreznoj registraciji (ovjerena kopija),
 • Transakcijski račun (kopija ugovora s bankom ili potvrda banke),
 • Izvješće o održanoj godišnjoj skupštini,
 • projekt kojim se aplicira.
 1. Uvjeti prijave

Sjedište i djelovanje udruga (iz točke 1. ovoga Poziva) treba biti na području općine Prozor-Rama, što se dokazuje ovjerenom kopijom izvoda iz sudskog registra.

 1. Iznos sredstava

Financijska vrijednost projekta koji će biti podržan u okviru ovoga Javnog poziva treba pratiti sljedeći okvir:

 1. Minimalna vrijednost projekta: 1.500,00 KM
 2. Maksimalna vrijednost projekta: 5.000,00 KM

Podnositelj projektnog prijedloga nije obvezan osigurati izravni financijski doprinos. Međutim, nematerijalni ili financijski doprinos može osigurati dodatnu vrijednost projekta prilikom evaluacije.

 1. Način prijave

Prijavu programa i projekta s traženom dokumentacijom potrebno je dostaviti isključivo poštom na adresu:

Općina Prozor-Rama

Ul. Kralja Tomislava b.b.

88440 Prozor-Rama

Sa naznakom: “Javni poziv za financiranje i sufinanciranje projekata udruga proisteklih iz rata za 2023. godinu”

 1. Rok za podnošenje prijave

Rok za podnošenje prijave programa i projekata za financijsku potporu iz sredstava općinskog proračuna je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja ovoga Poziva na Oglasnoj ploči Općine.

NAPOMENA: Sve informacije, kao i Prijavni obrazac za sudjelovanje na Javnom pozivu, možete dobiti u Službi za opću upravu i društvene djelatnosti općine Prozor-Rama, kontakt osoba: Enes Manov, Pomoćnik načelnika za opću upravu i društvene djelatnosti, tel: 036/771-922, e-mali: [email protected]

Prijave Udruga koje nisu opravdale korištenje sredstava po prethodnom Javnom pozivu (2022. godine), neće biti razmatrane.

N A Č E L N I K

dr. Jozo Ivančević

Priloženi dokumenti